Block title
Block content

İnsanın, Allah'ın cemal ve kemalini görmesinin, Allah için önem ve hikmeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın kendi sanatını İlahi bir nazarla seyretmesi ve bundan ulvi ve mukaddes bir keyif almasına şuunat-ı İlahi deniliyor. Tıpkı bir sanatkârın kendi sanatına bakıp büyük bir keyif ve lezzet alması gibi.

“Her bir faaliyette bir lezzet nev’i vardır.” hakikatinden hareket ederek kâinata nazar ettiğimizde, Cenâb-ı Hakk’ın her bir fiilini icra etmekte, her bir ismini tecelli ettirmekte bir lezzet-i mukaddesesi olduğu aklımıza görünür. Bu lezzetin keyfiyetini ise akıl idrak edemez. Zira, akıl ancak mahlûkat sahasında düşünebilir.

Sonsuz cemal ve kemalin gözlemlenme ve müşahede edilme isteği, Allah’ın bir şuunatı ve İlahi bir keyfiyetidir. Tabir biraz dar biraz riskli ama, şunu diyebiliriz ki, Allah kendini görmek ve göstermekten İlahi bir lezzet ve keyif alıyor, bu yüzden mahlukatı icat etmiştir.

Göstermek istemesi, farklı bakışların (insan, cin, melek, ruhaniler gibi) saltanat ve sanatını tefekkür edip, takdir ve tahsin etmesidir. Yani insanların Allah’ı ibadet ve iman ile tanıması, tefekkür ile takdir ve tahsin etmesi, Allah’ta bir memnuniyet-i mukaddeseye dönüşüyor. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Birinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 968 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...