Block title
Block content

İnsanın En Cemiyetli ve Uzak Meyve Olması, Ne Demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsan ise, şecere-i hilkatin zîşuur meyvesidir. Meyve ise, en cem'iyetli ve en uzak ve en ziyade nazarı âmm ve şuuru küllî bir cüz'üdür. Nazarı âmm ve şuuru küllî zât ise, o San'atkâr-ı Zülcemâl'e muhatâb olup görüşen ve küllî şuurunu ve âmm nazarını tamamen Sâniinin perestişliğine ve san'atının istihsanına ve nimetinin şükrüne sarfeden en yüksek, en parlak bir ferd olabilir."(1)

Meyvedar bir ağacın bütün incelik ve hususiyetleri meyvesinde toplanır. Âdeta o meyve, o ağacın bir özeti, bir programı hükmündedir. Bir elma, elma ağacının bütün hususiyet ve inceliklerini bünyesinde taşır. Sonraki nesillere ve zamanlara, neslini taşıma vazifesi de o meyvenin görevidir.

Ağacın bütün kökü, gövdesi, dal ve budakları, yaprak ve çiçekleri, hepsi bir noktaya bakar ve o nokta için hareket ederler. Hizmetleri de o noktayadır. O nokta ise, ağacın en sonunda ve en kuşatıcı yerinde duran meyvesidir. O meyve olmasa, o ağacın bütün hareket ve hizmetleri boşa çıkar ve sonunda yanmak için odun olur.

Kainat bir ağaç gibidir. Meyvesi ise, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını anlayacak, tartacak, ölçecek cihazlarla donatılmış ve Allah’a külli bir muhatap olma kabiliyetinde olan insandır.

Allah’ın bütün cemal, kemal, şuunat, isim ve sıfatlarını, kainat levhalarında göstermesine mukabil, bütün o cemal, kemal, şuunat, isim ve sıfatlarını anlayıp, üzerinde gösterip, karşılık verecek mahiyet ve kabiliyete sahip yegane varlık insandır. İnsanlık içinde de en kamil manada bu vazifeyi yerine getiren İki Cihan Serveri Hazreti Muhammed (s.a.v) Efendimizdir.

(1) bk. Sözler, On Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...