"Madem şu biçare, perişan küremiz, sergerdan zeminimiz..." sözü ile "Evet, küre-i arz, küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir." sözü zahiren birbirine zıt gibi görünüyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada küremizin “biçare, perişan” olarak tavsif edilmesi, hem cismen çoğu yıldızdan küçük olması, hem de kesafeti yani diğer yıldızlar gibi parlamaması cihetiyledir.

Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Demek burada arz ile semavat arasında bir uzaklık vardır. Bu uzaklık, arzın semavattan evvel halk edildiğine göre zatidir, aksi halde rütebi ve tefekküridir. Yani semavatın hilkati birinci ise de tefekkürce rütbesi ikincidir; arzın hilkati ikinci ise de tefekkürü birincidir. Yani, evvela arzın tefekkürü, sonra semavatın tefekkürü lazımdır."(1)

Dünya semaya nisbetle ne kadar küçük ve hakir de olsa, tefekkür, insana ders ve talim bakımından semadan geri kalmaz. Dünya Allah’ın isim ve sıfatlarını insanlığa ders ve talim etme noktasından semadan daha büyük ve daha kıymetli bir mekteptir.

Dünyamız, ilim adamlarının tesbitine göre, üç milyondan fazla canlı türünü barındırmaktadır. İnsan bu türlerden sadece birisidir. Ve bütün türlerin sayısız fertleri, kendilerine verilen vazifeleri yerine getirdikten sonra bu dünyadan göçmekte, yerlerine başkaları gelmektedir. Dünya bu yönüyle, Üstadımızın teşbihiyle, “daimî çeşme” gibidir. Başka âlemlere durmadan mahsul göndermektedir. Bu zenginlik sema âleminde yoktur.

Dünyamız ahiretin tarlası olma yönüyle de bütün yıldızlardan, gezegenlerden ileridir. Kâinatın meyvesi ve bütün esmaya mazhar olan insan nevi bu perişan küremizde yaratılmıştır. Cennet de cehennem de bu dünyanın mahsulleriyle dolacaktır.

1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi 29. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...