"İnsanın kemal-i hilkatinden huruç etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı insanı, bir velvele-i istiğrabla nazarı ibret teşhir eder..." Burayı açar mısınız, ayrıca üç ayaklı ve iki başlı insan denilerek ne kastedilmek isteniyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Genel hatları ile On Üçüncü Söz; Kur'ân’ın alışıla gelmiş olaylardaki olağanüstü cihetleri nasıl ortaya çıkardığı ve olaylar üstündeki kudret mucizelerini nasıl gösterdiği ve Kur'ân'ın üslûbundan zevk almanın yolları tarif ediliyor.

Felsefe; kainattaki olayları ülfet perdesi ile adileştirirken, yani üstünü kapatırken, Kur’an; bu olayların üstüne yapışmış olan ülfet perdesini yırtıp, altındaki kudretin mucize ve harikalarını açığa çıkarıyor ve insanların nazarını bu yöne davet ediyor.

Felsefe; insanın yaratılışındaki sayısız harikalara ve mucizelere değil, harikalıktan çıkmış absürt ve bozuk şeylere dikkatleri çekiyor. Mesela, normal insanların vücutlarındaki ahenk ve intizama dikkat çekmek yerine, iki başlı, üç ayaklı insanlara dikkat kesiliyor ve onda hayretini söndürüyor.

Diğer bir husus, Kur’an Allah’ın sonsuz ilmine yaslanıp gücünü oradan alıyorken, felsefe insanın cüzi ve sönük aklına yaslanmış, gücünü oradan alıyor. Öyle ise Kur’an güneş, felsefe ise sönük bir fener hükmündedir. Güneş ile fener kıyasa gelmez. Bu yüzden felsefenin sönük ışığı mevcudatı aydınlatıp okutmaya yetmiyor. Kur’an’ın nazarı ve ışığı ile mevcudata bakıldığında her mevcut üzerindeki -fen ile sabit olan- sayısız hikmet ve sanatlar, insanı, Hakim ve Sani olan Allah’a intikal ediyor. Her bir hikmet, iman ve marifet ateşine atılmış bir odun olup, harlanmasına vesile oluyor. Tükenmez ilim hazinesi de bu manayadır. Her bir mevcudat iman ve marifetin inkişafına müheyya bir hazinedir. Yeter ki, Kur’an’ın imani bakış açısını kendimize gözlük ve rehber yapalım.

Üç ayaklı, iki başlı ifadesi, sakat doğan anormal durumdaki yaratılışlara işaret ediyor. Etrafımızda bu tarzda olan örnekler çoktur. Amerikada on beş yaşlarında, iki başlı tek vücutlu tek yumurta ikizini haberler göstermişti. Şaşılacak ve hayret edilecek olan şey; insanın normal bedeni iken -zira harika ve mükemmel bir sanat-ı İlahidir- felsefe böyle intizam ve ahenkten çıkmış şeyleri dikkatlere sunuyor ve insanın normal bedenindeki o ahenk ve intizam mucizelerini gaflet perdesine sarıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...