İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit, sözünden kasıt nedir? Müslüman olarak evrim teorisini kabul etmediğimize göre, burada anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Suâl: Şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış, geliyor?"

Cevap: İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit, nasılsa bunu da beraber getirmiştir."(1)

Genelde kainattaki tekamül kanunu ile evrim hurafesi birbirine karıştırılır. Zaten evrim teorisi de bu kanundan mülhem bir fikirdir.

Evet Allah, kainatta her şeyi basitten mükemmele doğru terakki ve tekamül etmek şeklinde tasarlayıp programlamıştır. Bu yüzden her şey, basitten mükemmele doğru tekemmül edip gider. Bu kanun insanlar ve insanların toplumsal yapıları için de aynıdır. Yani insan nasıl kısa hayatında bebeklikten ihtiyarlığa doğru bir tekamül süreci yaşıyor ise, aynı şekilde insanların toplumsal yapısı ve düzeni de tekamül sürecini yaşıyor. İnsanlığın bu toplumsal gelişimi ve değişiminde peygamberler önemli ve gerekli bir mürebbi ve müdebbirlik vazifesi yapıyorlar.

İşte insanların toplumsal yapısındaki bu basitten mükemmele doğru gidişat serüveninde yönetim rejimleri de aynı şekilde değişip gelişmiştir. Bugün Batı dünyasının yakaladığı demokrasi ve çoğulcu yönetim anlayışı, birden ve aniden olmamış; çok uzun, çileli ve gözyaşların neticesinde ortaya çıkmış bir kazanımdır. Demokrasiden önce istibdat ve türevleri hakimdi. İşte Üstad, bu istibdat ve türevlerinin hakim olduğu dönemleri hayvanlık ile tabir ediyor. Yoksa insanlığın köken olarak hayvanlıktan geldiğine işaret etmiyor.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

timetrick
Öncelikle yanlış anladığınız şu sual eden adam o dönemki istibdadın kökenini sormuyor insanın içinden gelen istibdadın kökenini soruyor. Üstad'a istibdadın kökeni sorulmuş ve Üstad da "İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit, nasılsa bunu da beraber getirmiştir." demiş eğer dediğiniz gibi Üstad "hayvanlık" derken geçmiş istibdad devirlerini kast ediyorsa sual edenin sualini cevaplamamış kalıyor çünkü kökenine dair bir bilgi vermiyor. Zaten hem kişinin o dönemki istibdadın kökenini sormadığı hem de Üstad'ın "hayvanlık" diye nitelendirdiği dönemin istibdad devirleri olmadığı parçanın devamında kendini belli ediyor: Suâl: "Şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış, geliyor?" Cevap: İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit, nasılsa bunu da beraber getirmiştir. Suâl: "Demek istibdat hayvaniyetten gelmedir?" Cevap: Evet... Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esâsiyesindendir. Görüldüğü gibi "hayvanlık" tan gerçekten hayvanlık kast edilmiştir zira böyle olmasaydı örnek olarak bir hayvan olan kurt öne sürülmezdi. Ayrıca zaten Üstad beşerin dönemlerinin ifade ederken de şunları aktarıyor: Birincisi: Ehl-i dünyanın ve maddî tarihin nazarıyla, nev-i beşerin hayat-ı içtimâiyesi noktasında bakılsa, görülüyor ki hayat-ı içtimâiye-i siyâsiye itibariyle beşer birkaç devri geçirmiş. • Birinci devri; vahşet ve bedevîlik devri, • İkinci devri; memlûkiyet devri, • Üçüncü devri; esir devri, • Dördüncüsü; ecir devri, • Beşincisi; mâlikiyet ve serbestiyet devridir. Burda da bakılması gereken nokta "vahşet" devridir. ------------------------------------------------------------- Gazzali'nin dediği gibi bilimlerin din bakımından inkar edilmesi uygun düşmez.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...