"İsa Aleyhisselâm ve Musa Aleyhisselâm gibi umum resullere nebi dedirten..." Buradaki "umum resullere nebi dedirten" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İsa Aleyhisselâm ve Musa Aleyhisselâm gibi umum resullere nebi dedirten..." ifadesi, her peygamberin nişanları olduğunu ve bu nişanların onlara nebi dedirttiğini ortaya koyar. Güzel ahlak (ismet), keskin akıl (fetanet), doğruluk (sıdk), emanete saygı ve tebliğ alanında mükemmel sıfatlara sahip olan o peygamberlere, nasibi olan ve akıllı olanların iman etmelerine vesile olmuştur.

Bununla beraber her peygamberden mucize istenmiş, onlar da Allah'tan istemiş ve onlara ihsan edilmiştir. Mucize Allah'ın fiilidir, peygamberlerin değil, onlar sadece Allah'tan isterler. İşte bütün peygamberlere "İşte bu nebidir." dedirten ne kadar peygamberlik nişanları varsa, Efendimiz (a.s.m)'da daha mükemmel ve parlak bulunmuştur.

Allah’ın varlığını ve birliğini isbat eden delillerden, Hazret-i Âdem (a.s)’dan bu yana gelen bütün peygamberler (aleyhimüsselam) suğra (küçük), Peygamber Efendimiz (asm) ise kübra (büyük) bir delildir. Tarihi tetkik ettiğimizde peygamberler ve onların eserleri, insanlığa bir imza ve bir mühür gibi kazınmıştır. O müstesna ve mümtaz kullar insanlığın en muteber tabakasını teşkil etmişler ve halen de etmektedirler.

Peygamberlerde görülen ulvi hasletler ve eşsiz vasıflar, son peygamber olan Peygamber Efendimizde (asm) en kâmil ve en parlak şekli ile görüldüğü için, o (asm) bu nübüvvet silsilesinin en kâmil ve en büyük halkasıdır. Bu yüzden nübüvvet silsilesi suğra, Peygamber Efendimizin (asm) risaleti ise kübra olarak ile ifade edilmektedir.

Umum peygamberlerde görülen ve peygamberliklerini isbat eden yüksek hasletler ve mucizeler Hazret-i Peygamber (asm)'de ziyadesi ile görüldüğü için, onun nübüvveti daha kati ve daha parlak bir delildir. Burada ifade edilmek istenen husus budur; yoksa nebi ile resul mefhumlarının farklarına bir işaret bulunmuyor.

Burada geçen "umum resullere nebi dedirten" cümlesinde "nebi" ya da "resul" cümle içinde iki kez kullanılmamak için bir "resul" bir de "nebi" denilmiştir, kanaatindeyiz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...