"İşârâtü’l-İ’câz’ın bir sahifesine dikkat ettik; satırların başında bütün hurûfât ikişer ikişer olup, harika bir intizamla hurufatın vaz edildiğini gördük..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Kur’an’dan tereşşuh eden İşaratü’l-İ’caz ve Risale-i Haşir’de kat’î bir işaret hissettim. Emsalleri bulunsun, bulunmasın bence bir keramet-i Kur’aniyedir. İşaratü’l-İ’caz’ın bir sahifesine dikkat ettik, satırların başında bütün hurufat ikişer ikişer olup hârika bir intizam ile hurufatın vaz’edildiğini gördük. Onuncu Söz’de medar-ı tevafuk 3, 4, 5, 6 rakamları, her birisi on üçte ittifakları; o on üçün de Altıncı ve Sekizinci, mahrem Dördüncü Remizlerde mühim bir esrar anahtarı olduğunu gördük. Bunda şüphemiz kalmadı ki kâğıt üzerinde daima kalacak bir keramet-i Kur’aniyedir, bir ikram-ı İlahîdir ve doğrudan doğruya, risalenin ve iman-ı haşrin tasdikine bir imza telakki ettik..."(1)

İşaratü'l-İcaz ve Onuncu Söz'ün ilk matbu nüshalarında Üstadımız satır başlarında ve sonlarındaki harfleri saymış. Her sayfada bunları not almış. Kitabın toplamında da bu adetlerin tevafuklarını Rumuzat-ı Semaniye'de anlatıyor. Rumuzat-ı Semaniye yakında Envar Neşriyat'ta neşredilecek. Orada daha tafsilatlı görülebilir.

Sizin sorduğunuz parçada İşaratü'l-İcaz'da satır başlarındaki harflerin ikişer geldikleri sayfa ile Onuncu Söz'ün sayfalarında satır başındaki eliflerin 4 ve 5 adetlerinin bütün kitapta 13 defa olduğuna dair notların sayfalarını örnek olarak aşağıda arz ediyoruz.

(1) bk. Barla Lâhikası, 131. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi

Allah razı olsun 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...