"Tertib-i Kur'an irşad-ı Nebevî ile münteşir ve matbu Kur'anlar da ilham-ı İlahî ile olduğundan; Kur'an-ı Hakîm'in nakşında ve o hattında, bir nevi alâmet-i i'caz işareti var." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, tertib-i Kur’ân irşad-ı Nebevî ile münteşir ve matbu Kur’ân’lar da ilham-ı İlâhî ile olduğundan, Kur’ân-ı Hakîm’in nakşında ve o hattında bir nevi alâmet-i i’câz işareti var. Çünkü o vaziyet ne tesadüfün işi ve ne de fikr-i beşerin düşünüşüdür. Fakat bazı inhiraf var ki, o da tabın noksanıdır ki, tam muntazam olsaydı, kelimeler tam birbiri üzerine düşecekti." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Sekizinci İşaret)

Kur’an’ın ayet ve sure sıralamaları, öyle alelade ve gelişi güzel bir şekilde değil, Peygamber Efendimiz (asm)'in irşad ve talimatı ile tertip edilmiştir. Bu yüzden Kur’an’ın muhtevasında olduğu gibi, sıralamasında ve şekil cihetinde de mu’cizevî işaretler bulunuyor.

Münteşir ve matbu Kur'anlar da ilham-ı İlahî ile olduğundan, yani Üstadımızın yazdırmış olduğu tevafuklu Kur’an İlahî ilham ile olduğu için, Kur’an içinde gizli olan birçok şey göze hitap eden mucizelerle ilan ve izhar edilmiş oluyor.

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Bilhassa tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında ilahi bir kast ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir.

Kur’an’daki tevafuk mucizesi ise, Kur’an’da bulunan toplam 2.806 adet “Allah” lafzının, -bazı müstesnalar hariç- birbiriyle tevafuk etmesidir. Kur’an’ın 604 sayfasının ekseriyetinde “Allah” lafzı mükerrer olarak geçmektedir.

Bu lafızlar, her sayfada ya alt alta ya karşılıklı sayfalarda üst üste ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek ya da sayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kur’an ve Resul kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi, daha başka tevafuk çeşitleri de vardır.

Kur’an’ın yazısında olan bu mucizesini ilk olarak Üstad Bediüzzaman Hazretleri keşfetmiştir. Maddeci dinsiz felsefenin insanlara derinden tesir ettiği, akılları gözlerine inmiş ve görmediğine inanmayan veya inanmakta zorlanan insanların yaşadığı böyle dehşetli bir asırda, Kur’an’ın gözlere hitap eden tevafuk mucizesinin ortaya çıkması, gayet manidardır ve tamamen Allah’ın bir lütfudur.

Latif bir tevafuk için tıklayınız:

- Bir sayfada dokuz Kur’ân tevafuk suretinde bulunduğu halde, birbirine hat çektik; mecmuunda Muhammed lâfzı çıktı. O sayfanın mukàbilindeki sayfada sekiz Kur’ân tevafukla beraber, mecmuunda lâfzullah çıktı...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...