"Tertib-i Kur'an irşad-ı Nebevî ile münteşir ve matbu' Kur'anlar da ilham-ı İlahî ile olduğundan; Kur'an-ı Hakîm'in nakşında ve o hattında, bir nevi alâmet-i i'caz işareti var." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an’ın ayet ve sure sıralamaları öyle alelade ve gelişi güzel bir şekilde değil Peygamber Efendimiz (asm)'in irşat ve talimatı ile tertip edilmiştir. Bu yüzden Kur’an’ın sıralama ve şekil cihetinde de içiriğinde olduğu gibi mucizevi işaret ve alametler bulunuyor.

Münteşir ve matbu' Kur'anlar da ilham-ı İlahî ile olduğundan, yani Üstadımızın yazdırmış olduğu tevafuklu Kur’an İlahi ilham ile olduğu için Kur’an içinde gizli ve dürülü olan birçok şekilsel yani göze hitap eden mucizeler de ilan ve izhar edilmiş oluyor.

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Özellikle tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir.

Kur’an’daki tevafuk mucizesi ise, Kur’an’da bulunan toplam 2.806 adet “Allah” lafzının, bazı müstesnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesidir. Kur’an’ın 604 sayfasının çoğunda “Allah” lafzı mükerrer olarak geçmektedir.

Bu lafızlar, her sayfada ya alt alta ya karşılıklı sayfalarda üst üste ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek, ya da sayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kur’an ve Resul kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi daha başka tevafuk çeşitleri de vardır.

Kur’an’ın yazısında olan bu mucizesini ilk olarak geçen asırda Üstad Bediüzzaman Hz. keşfetmiştir. Maddeci dinsiz felsefenin insanları derinden etkilediği ve akılları gözlerine inmiş ve görmediğine inanmayan veya inanmakta zorlanan insanların yaşadığı böyle bir asırda, Kur’an’ın gözlere hitap eden tevafuk mucizesinin ortaya çıkması, gayet manidardır ve tamamen Allah’ın bir lütfudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...