"İslâm Kardeşliği" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam milletinin birlik ve beraberlik çimentosu ırka dayalı milliyetçilik değil, İslam, vatan ve sınıf milliyetçiliğidir. Üstad Hazretleri Batı Medeniyetinin temel esaslarını ve dayandığı numuneyi izah ederken, onların birlik münasebetlerini şu cümleler ile izah ediyor:

"Meclisten biri dedi: 'Neden şeriat şu medeniyeti HAŞİYE reddeder?'”

"Dedim: 'Çünkü, beş menfi esas üzerine teessüs etmiştir. Nokta-i istinadı kuvvettir. O ise, şe’ni tecavüzdür. Hedef-i kastı menfaattır. O ise, şe’ni tezahumdur. Hayatta düsturu, cidaldir. O ise, şe’ni tenazudur. Kitleler mabeynindeki rabıtası, âhari yutmakla beslenen unsuriyet ve menfî milliyettir. O ise, şe’ni böyle müthiş tesadümdür.'"

"HAŞİYE : Bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyiliklerdir. Yoksa, medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki,.." (1)

Evet, Batı Medeniyetine göre toplumları birbirine bağlayan alâka, diğer kavimleri yutmakla beslenen ırkçılık ve menfi milliyetçiliktir. Burada Batılıların icat ettiği ulus devlet anlayışına atıf var. Bu anlayış kavimler arası çatışmayı ve tefrikayı netice vermiştir.

Hâlbuki Türkiye’deki muhtelif milletleri bir arada tutan üç mühim kuvvet ve üç büyük rabıta ve alâka vardır. Bunlardan;

Birisi ve en ehemmiyetlisi din rabıtasıdır. Türk ve Kürt unsurlarını birbirine bağlayan birinci ve en ehemmiyetli vasıta din kardeşliğidir, bu asla göz ardı edilemez. Hiçbir alâka da bu bu alâka olmadan tek başına kâfi gelemez. Bu rabıtanın kuvvet kazanması da ancak din şuurunun verilmesi ile mümkündür.

İkinci ehemmiyetli ve büyük rabıta ve münasebet ise vatan münasebetidir. Yani bu vatan üstünde yaşayan bütün insanların müşterek bir sahası ve çatısıdır. Bu şuur vatandaşlara verilirse, her bir ırk unsuru kendini bu vatan üstünde asıl ve rükün görür. Ve kendini gayri değil, ayni bir unsur telakki eder. Amerika bunu başardığı için, çok milletleri bir çatı altında tutabiliyor.

Üçüncü rabıta ise sınıf münasebetidir. Bu alâka Hakkâri’deki bir Kürt doktor ile İstanbul’daki bir Türk doktor arasında doktorluk sınıfı ile bir alâka peyda eder. Aynı meslek derneği onları kaynaştırır ve birbiri ile alâkadar kılar. Bu da zararsız ve gayet güzel bir münasebet unsurudur.

Bunun dışında, bölge ve ırka dayalı unsurlar asla ön plana çıkarılmamalıdır. Zira mevziî ve menfi milliyetçilikler daima ayrıştırıcı olmuştur. Bunun tarihte acı tabloları çoktur.

(1) bk. Sünuhat, Rüyada Bir Hitabe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

HAKANN
keşke bir camide imam olsaydım cuma hutbesinde bu yaziyi okusaydım baştan aşşağı
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...