İsra suresi 70. ayette, "Biz insanı yarattıklarımızın çoğuna üstün kıldık..." diyor; yani insandan üstün varlıklar da mı var kainatta? Risalelerde bu konuyla ilgili bilgi var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Andolsun ki: Biz, âdemoğullarını üstün bir şerefe mazhar kıldık; karada ve denizde binitlere yükledik ve güzel güzel nimetlerle besledik; yarattıklarımızdan çoğunun üzerine geçirdik."(İsra, 17/70)

Risale-i Nur'da insan türünün diğer yaratılmış türlerden üstün olduğu çok yerlerde açık bir şekilde ifade edilmektedir.

Bunlardan birisi şu şekildedir:

"İKİNCİ MESELESİ: Kâinata tecellî eden kayyûmiyetin cilvesi, vâhidiyet ve celâl noktasında olduğu gibi, kâinatın merkezi ve medarı ve zîşuur meyvesi olan insanda dahi, kayyûmiyetin cilvesi, vâhidiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Yani, nasıl ki kâinat sırr-ı kayyûmiyetle kaimdir; öyle de, ism-i Kayyûmun mazhar-ı ekmeli olan insan ile bir cihette kâinat kıyam bulur. Yani, kâinatın ekser hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için, güya insandaki cilve-i kayyûmiyet, kâinata bir direktir."

"Evet, Zât-ı Hayy-ı Kayyûm, bu kâinatta insanı irade etmiş ve kâinatı onun için yaratmış denilebilir. Çünkü insan, câmiiyet-i tâmme ile bütün esmâ-i İlâhiyeyi anlar, zevk eder. Hususan rızıktaki zevk cihetiyle pek çok Esmâ-i Hüsnâyı anlar. Halbuki melâikeler onları o zevkle bilemezler."

"İşte, insanın bu ehemmiyetli câmiiyetidir ki, Zât-ı Hayy-ı Kayyûm, insana, bütün esmâsını ihsas etmek ve bütün envâ-ı ihsânâtını tattırmak için öyle iştahlı bir mide vermiş ki, o midenin geniş sofrasını hadsiz envâ-ı mat'umatıyla kerîmâne doldurmuş."(1)

Ayetteki bir kısım istisna, her insanın hatta insanların ezici çoğunluğunun bu yüce insan mahiyetine ulaşamamasına bir göndermedir. Meleklerin yüceleri (Dört büyük melek gibi) mümin insanların -peygamberler hariç- hepsinden üstündür. İnsan tür ve format olarak bütün yaratılmışların üstündedir, ama bu formatı amacına tam ve külliyetli bir şekilde ulaştıran sadece peygamberler ve evliyalardır.

İstisnanın diğer bir yönü ise, meleklerin bazı vasıflarının insanlardan üstün olmasına kinaye olabilir. Külliyette insan üstün, ama bazı cüzi vasıflarda melekler insan türünden üstün olabilir, sürekli zakir ve abid olmaları gibi. Bazen mercuh racihe tereccüh edebilir.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Altıncı Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

4278zehra
HZ.MUHAMMED TÜMVARLIKLARDAN ÜSTÜN MÜDÜR?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Peygamber Efendimiz yaratılmış tüm varlıklardan üstün ve faziletlidir. Hatta bütün varlıkların varlık nedeni Peygamber Efendimizin nuru ve ibadetidir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
4278zehra
ama 4 büyük melek abdülkadir geylani gibi büyük zatlardan nasıl üstün olabilir ki melekler imtihana tabii değillerdir?ayrıca harut ve marut adında iki meleğin hikayesi buna delil değil midir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Ehl-i sünnet alimlerine göre, bütün peygamberler, meleklerin resulleri sayılan dört büyük melekten üstün, yani Allah katındaki dereceleri daha yüksek ve faziletlidir. Meleklerin resulleri ise bütün insanlardan daha faziletlidir. Bu konuda icma' vardır. İnsanlardan takva ve amel-i salih sahipleri de derecelerine göre meleklerin (resulleri hariç) tamamından daha faziletli ve üstün olarak kabul edilmişlerdir. (Şerhu'l- Mevakıf, Seyyid Şerif Cürcani; Şerh'ul Makasıd, Taftazani; Muvazzah İlm-i Kelam, Ömer Nasuhi Bilmen)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...