"İsraf ise, ism-i Hakîmin zıddı olduğu..." İzah eder misiniz; Allah'ın isimlerinin zıddı olur mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın isimlerinin zıddının olmaması, Allah’ın bu gibi menfi sıfatlardan münezzeh ve mukaddes olması anlamındadır. Ki israf menfi bir sıfat olup, Allah bu sıfattan mukaddes ve münezzehtir.

Mesela, zulüm Allah’ın Adl ismine zıt bir kavramdır ve Allah zulmetmekten pak ve münezzehtir. Yani Allah’ın zulüm ile anılması imkansızdır. Ama insan zulmedebilir. Zulmün insanlar arasında bulunması da Allah’ın Adl ismine bir rakip bir zıtlık oluşturmaz.

Allah’ın isim ve sıfatlarına hakiki anlamda bir şeyin zıt olması da mümkün değildir. Çünkü sıfatın mutlak oluşu böyle bir imkanı sonsuza dek ortadan kaldırıyor.

Mesela, Allah’ın sonsuz kudret sıfatı Allah hakkında sonsuz acizliği ortadan kaldırıyor. Sonsuz ilim sıfatı Allah hakkında cehaleti ortadan kaldırıyor. Sonsuz irade sıfatı Allah hakkında kararsız kalma ve şaşkınlığı ortadan kaldırıyor vesaire...

Ama bu noksan sıfatlar mahlukat, yani insanlar arasında cari olabilir. Bu sıfatların insanlar arasında cari olması Allah hakkında bir zıtlık ve rekabet oluşturmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...