"Eğer şerik bulunsa, sınırlı diğer bir kuvvet, hiçbir zorunluluk olmadan, hattâ zorunluluk bunun tam zıddı iken, o sonsuz ve sınırsız mükemmellikteki kudreti, sonsuz olduğu bir vakitte sınırlayıp ona son vermek lâzım gelir ki, bu, beş yönden muhal." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sınırlı bir kuvvetin, sınırsız bir kuvveti sınırlaması imkansız bir durumdur. Yani sonsuz kudretin taklit edilmesi, sonsuz kudrete muhalefet edilmesi, sonsuz kudrete rakip olmak gibi şeyler, aklen ve dinen mümkün olmayan şeylerdir.

Hâl böyle olunca sonsuz kudrete şirk isnat etmek büyük bir cürüm büyük bir zulümdür.

Karıncanın fili sırtında taşıması ne kadar absürt ve saçma bir düşünce ise, mahlukatın sonsuz kudret sahibi Allah’a şerik olması ve Onunla yaratma işlerinde müşterek olması da bir kadar absürt ve saçma bir düşüncedir.

Yani sonsuz kudret sahibi bir Zat'ın aciz ve çaresiz mahlukatı kendine -haşa- ortakçı yapması, değil zaruri bir durum, imkansız bir durumdur. Yani Allah niye mahlukatı kendine ortakçı yapsın ki, bunun hiçbir mantıklı ve tutarlı bir tarafı bulunmuyor. Böyle bir ihtiyaç böyle bir zaruret olmadığı, hatta bunun tersinin gerekli ve zaruri olduğu bir durumda şirke ihtimal vermek ahmaklık olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...