"Ey iktisatsız, israflı insan! Bütün kâinatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından, ne kadar hilâf-ı hakikat hareket ettiğini bil..." İzahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ MESELE: Sâni-i Zülcelâl, ism-i Hakîmin muktezasıyla, her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki, israf, abesiyet, faydasızlık, fıtratta yoktur. İsraf ise, ism-i Hakîmin zıddı olduğu gibi, iktisat onun lâzımıdır ve düstur-u esasıdır."(1)

"... Yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez."(A'râf, 7/31)

Bu ayet, hikmetin lazımı olan israfı men ettiği için bu bahiste yer almıştır; geniş izahı İktisat Risalesi olan On Dokuzuncu Lem'adır.

Hikmet ile iktisat birbirini lazım kılan iki temel hakikattir; birisi varsa diğeri de onunla beraber sabittir. Hikmet, burada bir şeyin en kısa ve faydalı bir şekilde elde edilme yoludur. Öyle ise, bir şeyi en kısa ve faydalı bir şekilde elde etmek mümkün iken, uzun ve faydasız bir yolu takip etmek hem hikmetsiz hem de israflı hareket olur. Mesela, İstanbul’a gitmek isteyen birisi, kısa ve güvenli bir yolu bırakıp uzun ve tehlikeli bir yol ile gitse, bu adam hem hikmetsiz hem de israflı hareket etmiş olur. Uzun yol çok masraflı olacağı için iktisat ile bağdaşmaz.

Allah kâinatta iş ve icraatlarını iktisat ve hikmet ile yapıyor. Mesela Allah bir karaciğere dört yüz vazife takmak yerine her vazife için ayrı bir karaciğer yaratsa idi insanın dağ kadar bir bedeni olması gerekirdir. Allah her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı ve en faydalı şekli takip ediyor ki, bu hem iktisat hem de hikmettir. İnsan da iktisat ve kanaat üzerine yaşarsa hem Allah'ın kâinattaki İlâhî icraatına uygun hareket etmiş olur hem de hayatı rahat, huzurlu ve bereketli geçer. Şayet kanaat etmez, iktisatlı davranmaz, hırs gösterir ve israf ederse, o zaman hayatı hem zorlu hem bereketsiz hem huzursuz geçecektir. Kâinatta cari olan iktisat ve hikmete zıt hareket etmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir; insanı yorar ve maksuduna ulaştırmaz.

Kanaat, sebeplere müracaat ettikten sonra, Allah’ın ihsan etmiş olduğu neticeye razı olmaktır. İktisat ise, nimetleri israf etmeden ölçülü bir şekilde kullanmaktır.

Kanaat; sebeplere değil, neticeye olur. Ama Allah, hikmeti icabı çalışıp çabalayan, sebeplere teşebbüs eden kişiyi de bazen arzusuna nail etmeyebilir. İşte o zaman tam teslimiyet ile kanaat etmek gerekir. O şey onun hakkı imiş gibi hak dava etmek, şikâyet tarzında itiraz etmek kanaatsizliktir, takdire razı olmamaktır ve kaderi tenkittir.

Sebeplere uymak, çok çalışmak ve çabalamak, ama buna rağmen verilen neticeye de tam teslim olmak Allah’a iman ve tevekkülün muktezasıdır.

Kanaat, istememek değil, sebeplere müracaat ettikten sonra neticeye teslim olmak demektir.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a Üçüncü Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...