"İşte, küre-i arzın yirmiden ziyade büyük sayfalarından birtek sayfanın yirmi vechinden birtek vechinin muhtasar şehadetiyle..." Yirmiden ziyade büyük sayfalarından derken diğer vecihleri nelerdir, Risalelerde nerede geçiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad burada dünyayı, nihayetsiz hikmet ve faydalarla donatılmış ve herbir hikmet ve fayda lisanı ile Allah’ı ve isimlerini gösteren bir kitaba benzetiyor. Yani; dünya çok büyük ve muazzam bir kitab-ı İlahidir. Bu dünya kitabının ana konusu; tevhit ve imandır. Bu kitabın herbir sayfası, Allah’tan ve onun isim ve sıfatlarından bahsediyor. Biz numune olarak bu kitaptan sadece hayat ve bahar sayfasının, Allah’a ve isimlerine olan işaret ve delillerine bakacağız diyerek, hayat ve baharın üstündeki tevhit mühürlerini izah ve ispat ediyor.

Sair vecih ve sayfalar ise; dünyanın içindeki hayat ve bahar gibi diğer sanat ve eserlerdir.

Mesela; madenler, bitkiler, hava, su gibi şeyler, bu dünya kitabının birer sayfaları hükmündedir, hepsi aynı tevhidi ilan ediyorlar. Üstad bir çok yerde dünya kitabının sayfaları hükmünde olan unsurların, tevhide olan işaret ve ispatlarını göstermiştir. Hüve nüktesi bunun en güzel örneklerindendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...