"O erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri..." Burada ne kastedilmiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her bahara, bir vagon gibi, hazine-i gaybdan yüz bin nevi et’ime ve levazımat, kemâl-i intizamla yüklenip zîhayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek, o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki, bilbedahe bir Rahmân-ı Rahîmin gayet müşfikane ve mürebbiyâne bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder."(1)

"Süt konserveleri" tabirinden murat edilen mana, yeryüzünde bulunan bütün canlıların yeni doğmuş yavrularını süt ile beslemesine kinayedir.

Evet, yeni doğmuş bir bebeğin beslenmesi için anne memelerine safi sütün gönderilmesi, yeni doğmuş bir aslan yavrusunun beslenmesi için anne aslanın memesine sütün gönderilmesi, yeni doğmuş bir filin beslenmesi için anne filin memelerine sütün gelmesi ve hakeza daha bunun gibi yüz binlerce örnekler, Allah’ın o yavrulara karşı ne kadar rahim ve şefkatli olduğunu gösterip ispat etmektedir.

Yani bu paragrafta yeni doğmuş masum ve çaresiz olan o yavruların daha bir kolay daha bir şefkatli şekilde beslendikleri ve rızıklandırıldıkları ifade edilmek isteniyor. Bu da sonsuz merhamet ve şefkat sahibi bir Zat-ı Akdes’in varlığını ve birliğini kör gözlere gösteriyor.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...