"İşte o vakit Hâlık-ı Zülcelâlin evâmirine karşı mübareze vaziyetini alır, مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمٖيمٌ der, meydan okur gibi..." Geçen ayetin yeri ve tefsiri ile konumuzla münasebeti hususunda bilgi verir misiniz? Meydan okuma ne mânadadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

şte o vakit Hâlık-ı Zülcelâlin evâmirine karşı mübareze vaziyetini alır, مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمٖيمٌ der, meydan okur gibi Kadîr-i Mutlakı acz ile itham eder. Hattâ, Hâlık-ı Zülcelâlin evsâfına müdahale eder; işine gelmeyenleri ve nefs-i emmârenin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya red, ya inkâr, ya tahrif eder."(1)

“Ene, kendi zâtında hava gibi zayıf olduğu halde” kendisine manâ-yı ismî cihetiyle baktığı zaman haddini tecavüz edebiliyor. Bunun çok açık bir misâli bu âyet-i kerîme ile nazara veriliyor.

Âyette bahsi geçen adam, çürümüş kemikleri eliyle ovalayıp tozlarını yere dökerken, Allah Resulü’ne (asm) “Bu kemikleri tekrar kim diriltecek?” diye soruyor. Bu soruda edep dışı bir meydan okuma söz konusudur. Yani, “Bu kemikleri yeniden insan haline kimse getiremez. Getirsin de görelim.” der gibi bir küstahlık sergilenmektedir.

Âyetin meali şöyle:

“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkıştı: Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? dedi.” (Yâsîn, 36/78)

Bu sual üzerine şu âyet-i kerime nazil oluyor:

“De ki: «Onları ilk defa yaratan diriltir ve O, yaratmanın her türlüsünü bilir.” (Yâsîn, 36/79)

Dilerse, Hz. Âdem’i topraktan yarattığı gibi, Hz. İsa'yı annesiz yaratır, bizleri de anne ve babadan yaratır.

Dilerse, insanları ve birçok canlı türünü nutfelerden yarattığı gibi, balıkları ve nice canlı türünü de yumurtalardan yaratır.

Dilerse, güneşten ayırdığı bir ateş kütlesinden denizler ve karalar yaratır.

Aynı topraktan milyonlarca tür bitki ve hayvan yarattığı gibi, aynı denizden de nice farklı balık türleri yaratır.

Dilerse cinleri ateşten, melekleri nurdan yaratır.

İşte böyle yaratmanın her çeşidini bilen ve fiilen icra eden Allah, bütün insanları haşirde bir sayha ile diriltecek, böylece yaratmanın ayrı ve yeni bir çeşidini daha sergilemiş olacaktır.

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...