"İşte o vakit Halık-ı Zülcelalin evamirine karşı mübareze vaziyetini alır, مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمٖيمٌ der, meydan okur gibi..." Geçen ayetin yeri ve tefsiri ile konumuzla münasebeti hususunda bilgi verir misiniz? Meydan okuma ne manadadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

şte o vakit Halık-ı Zülcelalin evâmirine karşı mübareze vaziyetini alır, مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمٖيمٌ der, meydan okur gibi Kadîr-i Mutlakı acz ile itham eder. Hatta, Halık-ı Zülcelalin evsafına müdahale eder; işine gelmeyenleri ve nefs-i emmarenin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya red ya inkâr ya tahrif eder." (Sözler, Otuzuncu Söz)

“Ene, kendi zatında hava gibi zayıf olduğu halde” kendisine mana-yı ismi cihetiyle baktığı zaman haddini tecavüz edebiliyor. Bunun çok açık bir misali bu ayet-i kerime ile nazara veriliyor.

Ayette bahsi geçen adam, çürümüş kemikleri eliyle ovalayıp tozlarını yere dökerken, Allah Resulü’ne (asm) “Bu kemikleri tekrar kim diriltecek?” diye soruyor. Bu soruda edep dışı bir meydan okuma söz konusudur. Yani, “Bu kemikleri yeniden insan hâline kimse getiremez; getirsin de görelim.” der gibi bir küstahlık sergilenmektedir.

Ayetin meali şöyle:

“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkıştı: Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? dedi.” (Yâsîn, 36/78)

Bu sual üzerine şu ayet-i kerime nazil oluyor:

“De ki: «Onları ilk defa yaratan diriltir ve O, yaratmanın her türlüsünü bilir.” (Yâsîn, 36/79)

Dilerse, Hz. Âdem’i topraktan yarattığı gibi, Hz. İsa'yı annesiz yaratır, bizleri de anne ve babadan yaratır.

Dilerse, insanları ve birçok canlı türünü nutfelerden yarattığı gibi, balıkları ve nice canlı türünü de yumurtalardan yaratır.

Dilerse, güneşten ayırdığı bir ateş kütlesinden denizler ve karalar yaratır.

Aynı topraktan milyonlarca tür bitki ve hayvan yarattığı gibi, aynı denizden de nice farklı balık türleri yaratır.

Dilerse cinleri ateşten, melekleri nurdan yaratır.

İşte böyle yaratmanın her çeşidini bilen ve fiilen icra eden Allah, bütün insanları haşirde bir sayha ile diriltecek, böylece yaratmanın ayrı ve yeni bir çeşidini daha sergilemiş olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...