"İstifade" ve "İstifaza" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İstifade faydalanmak, istifaza ise feyz almak anlamındadır.

Ehl-i ilim zatların sohbetinden istifade edilir, ehl-i kalb zatların sohbetinden ise feyz alınır. Zülcenaheyn olan, yani akıl ve kalbi cem eden zatların sohbeti ise, hem istifadeli, hem istifazalı olur. Sohbetin kemali de budur.

Başta Hz. Peygamber (asm.), bütün enbiyanın sohbetleri bir sohbet-i kudsiyedir. Sahabe, Hz. Peygamberin sohbetiyle yetişmiş, kemalat mertebelerinde ilerlemişlerdir. Hz. Peygamberi dinlerken sanki başlarında bir kuş var da, azıcık hareket etseler o kuş uçuverecekmiş gibi dikkatli ve hassas olarak dinlemişlerdir.

Bütün kâmil mürşidler, ilim ve feyzi sohbetlerinde cem eden kimselerdir. Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani gibi zatlar, o kudsi sohbetleriyle nice insanın hidayetine vesile olmuşlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...