İSTİHRAC

Denizin bir görülen maviliği, bir de o mavilik altındaki derinliği vardır. Dıştan bakanlar, o maviliği ve dalgalanmayı görürler. İçe dalanlar ise, çok zengin manzaralarla karşılaşır, denizin derinliklerinden inci-mercan gibi mücevherat çıkarırlar.

Kur’an ayetlerinin meâli, denizin o maviliğine benzer. Ayetlerin tefsiri ise, o maviliğin altındaki muazzam derinliktir. Kur’an denizinin dalgıçları olan müfessirler, o deryadan inci-misal manalar istihraç ederler.

Mesela, Fahreddin Razi, A’raf Suresi’nde anlatılan cennet ve cehennem sakinlerinin konuşmalarından şu ince mânâyı çıkarır: “Cennet ve cehennem aslında birbirinden çok uzaktır. Demek ki, mesafenin uzaklığı, sesin nakline engel değildir.” Günümüzdeki radyo-televizyon-telsiz gibi iletişim araçlarından hiçbirinin olmadığı 800 yıl öncesinden bunu söylemek gerçekten takdire şayan bir istihraçtır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...