"İttihad-ı İslâmı meydana getirmek için çalışan ehl-i İslâma yegâne çarenin Risale-i Nur olduğu, mütehassıs zatlar tarafından kabul ve tasdik edilmektedir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam birliği durup dururken, kendi kendine teşekkül etmeyecek; ancak Müslümanların doğru bir metot, doğru bir argümanı kullanarak mücadele etmesi ile oluşacaktır.

Risale-i Nur'un bu zamanda dinsiz felsefeye karşı kuvvetli iman dersleri ile karşı koyması ve müspet hareket etmeyi bir metot olarak seçmesi, Müslümanların uyanmasında ve şuur kazanmasında çok önemli bir yere sahiptir ve daha da artarak sahip olmaya devam edecektir.

Risale-i Nur'u diğer tefsir ve fikri akımlardan ayıran en önemli özellik; bu çağın yaralarına tam bir merhem olması ve bu çağın fikri yapısına uygun ve güncel bir yapıya sahip olmasıdır. Fen ilimlerini dinsizliğe alet eden materyalist akımlara karşı, yine fen ilimleri ile cevap veren değerli bir tefsirdir Risale-i Nur.

Müslümanların birlik içinde olabilmesi kuvvetli bir imana ve sarsılmaz bir şuura bağlıdır. Bu zamanda ise kuvvetli bir imanı ve sarsılmaz bir şuuru en kısa zamanda ve en kuvvetli bir şekilde temin eden mükemmel kaynak Risale-i Nur'dur. Üstadımız içtimai ve toplum hayatının esaslarını nasıl tedavi ettiğini şöyle ifade etmektedir:

"Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zaruridir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı içtimaiyeye baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kudsî bir surette tesbit ve tahkim ederek, âsâyişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise, bu yirmi sene zarfında Risale-i Nur’un, yüz bin adamı vatan ve millete zararsız birer uzv-u nâfi haline getirmesidir."(1)

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...