"İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine?" Mutlak hakimiyet hakikatidir ki, şirke ve gayrın müdahalesine asla müsaade etmez. "Şefaat kelimesinin buradaki kullanış şekliyle ıstılahi manası nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şefaat: Kelime olarak birisinin affedilmesine vesile olmak demektir. Fıkıhta ahiret günü bir kısım günahkâr mü'minlerin affedilmeleri ve itaatli mü'minlerin de yüksek mertebelere ermeleri için Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ve sâir büyük zâtların Allah Teâlâ (c.c.)'dan niyaz ve istirhamda bulunmalarıdır.

"Allah, O'ndan başka İlah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür." (Bakara, 2/255)

Şefaat kavramını iki şekilde anlamak gerekir. Birisi; Allah’ın izni ve müsaadesi olmadan, bir kimseye yardım etmek ve onu kurtarmayı iddia etmekir ki; bu birçok ayetin mana ve hükümlerine aykırı ve zıttır. Ayetü'l-Kürsi'de men edilen şefaat, bu anlamda şefaattir.

Bir de Allah’ın izni ve müsaadesi ile peygamberlerin ve evliyaların günahkar müminlere olan yardım ve şefaatleri vardır ki bu şefaat haktır. Ayette “İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir?” ifadesindeki “izni olmadan” ibaresinin mana-yı muhalifi ile; izni dairesinde şefaatin olabileceği ima ediliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...