"Kâinat kapıları zâhiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır." cümlesini detaylı izah eder misiniz?

Soru Detayı

- Kâinat kapılarının zahiren açık görünüp hakikaten kapalı olması,  insanın ene üzerinden âlemle ve hakikatle yüzleşmesi, imtihana girmesi ve neticelerin ona göre tahakkuk etmesi mi nazara verilmektedir?
- Hakikaten kapalı olan kapılardan insanlar nasıl girebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önümüzde açık vaziyette bir kitap bulunsun. Bu kitap zâhiren, yani görünürde açıktır, ama bir kişi okuma bilmiyorsa kitap onun için hakikaten kapalı demektir. Bu kâinat kitabının taşıdığı sonsuz mânalar da hayvanlar âlemi için kapalı demektir. Onlar bu âlemden istifade ederler, ama o kitabı okuyamazlar. Varlıkların ne özelliklerini bilirler, ne de görevlerini.

Üstat Hazretlerinin beyan ettiği gibi “Hakikî hakaik-i eşya esmâ-i İlahiyedir.” Bir insan, herhangi bir varlıkta tecelli eden İlâhî isimleri okuyamadığı taktirde, o şey o kişi için kapalı bir kitap gibi olur. Varlıkları zahiren tanır veya tanıdığını zanneder, hakikatte ise onları bilmemekte, tanımamaktadır.

Burada On İkinci Söz’deki o harika misali hatırlayalım. Özet olarak arz edeyim:

Bütün harfleri, kelimeleri mânalarına uygun cevherlerle yazılan bir Kur’ân-ı Kerîm, İslâm'dan uzak bir felsefeciye gösterildiğinde, o adam nakışların özellikleri konusunda çok şeyler söyler, ama mânasına hiç ilişmez. Çünkü Arabî hattı okumayı bilmemektedir; hatta baktığı ve hakkında konuştuğu o kitabın Allah kelamı olduğundan habersizdir.

İşte bu adam için de o kitap zahiren açık görünse de hakikatte kapalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...