"Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Âlemin miftahı” ifadesi “kâinat kitabının anlaşılması” mânâsında mecazî bir ifadedir.

Nefis kelimesi, ruh ile bedeni birlikte ifade eder. Altıncı Söz'ün başında yer alan âyet-i kerîmede mealen, “Allah, mü’minlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabilinde satın aldı...” (Tevbe Suresi, 9/111) buyuruluyor. Âyette geçen nefis kelimesi insana ihsan edilen dahilî nimetleri, mal ise haricî nimetleri ifade eder.

Burada nefis kelimesi “zat, kendi” mânasındadır. Yani “Allah, insanın hem kendini, hem de malını cennet karşılığında satın aldı.” mânasını ifade eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...