"Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Âlemin miftahı” ifadesi “kâinat kitabının anlaşılması” manasında mecazî bir ifadedir.

Nefis kelimesi, ruh ile bedeni birlikte ifade eder. Altıncı Söz'ün başında yer alan âyet-i kerîmede mealen,

“Allah, müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabilinde satın aldı...” (Tevbe, 9/111)

buyruluyor. Ayette geçen nefis kelimesi insana ihsan edilen dahili nimetleri, mal ise harici nimetleri ifade eder.

Burada nefis kelimesi “zat, kendi” mânasındadır. Yani “Allah, insanın hem kendini, hem de malını cennet karşılığında satın aldı.” mânasını ifade eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...