Block title
Block content

Kâinatın Tılsım-ı Muğlâkı Ne Demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bu kâinat niçin yaratılmıştır? Bu varlıklar ne görev yapmaktadırlar?"

“Bu sonsuz faaliyetler, bu farklı terbiye fiilleri insan için, insanın ihtiyaçlarının en güzel şekilde karşılanması içindir.” deniliyor. "O halde insan niçin yaratılmıştır? Ölümle hiçliğe mi gitmektedir?” gibi sorular insan aklını her zaman meşgul etmiş ve bunlara çok farklı cevaplar verilmiştir. Bu cevapların farklılığı konuyu “muğlak”, yani karışık ve içinden çıkılması güç bir hale sokmuştur. Bu soruların gerçek cevabı bu âlemi yaratan Allah’ın bildirdiği gibidir. Ve bu âlem ancak bir başka âlem hesabına çalışmasıyla ve insanın da o âleme aday olmasıyla hem âlemin hem de insanın yaratılış hikmetleri izah edilebilir.

"Kâinatın hilkatindeki makasıd-ı İlahiyeyi bilecek, bildirecek ve tahavvülâtındaki Rabbanî hikmetlerini talim edecek ve vazifedarane harekâtındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalâtını ilân edecek ve "Nereden geliyorlar? Ve nereye gidecekler? Ve ne için buraya geliyorlar? Ve çok durmuyorlar, gidiyorlar?" diye dehşetli suallere cevab verecek ve o kitab-ı kebirin manalarını ve âyât-ı tekviniyesinin hikmetlerini tefsir edecek bir yüksek dellâl, bir doğru keşşaf, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve herhalde bulunmasına delalet ettiği cihetle; elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hakkaniyetine ve bu kâinat hâlıkının en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna kuvvetli ve küllî şehadet edip "Eşhedü enne Muhammederresulullah" der."(1)

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...