"Kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir; daha siyasetle idare edilmez." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, ihtilâl-i Fransevîde hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden, aşıladığı fikir, bilâhare bolşevikliğe inkılâp etti. Ve bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette, ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir; daha siyasetle idare edilmez." (Şualar, Beşinci Şua; İkinci Makam, On Beşinci Mesele)

Hürmet, merhamet, acıma, şefkat, fazilet gibi hasletler aklımızın değil, kalbimizin vasıflarıdır. Kalbin gıdası, fen ilimleri değil, din ve maneviyattır. Üstad Hazretlerinin buyurduğu gibi; “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir.”

Küçük yaştan itibaren çocuklarımızın kalplerini Allah ve peygamber sevgisiyle doldurmak, şefkat, merhamet, edeb, hayâ ve istikamet gibi güzel hasletlerle teçhiz etmek, akıllarını ilim ve irfan nuruyla aydınlatmak lazımdır.

Matematik problemi akıl ile çözülürken, bencillik kalbin rehberliğinde masaya yatırılır. Din ve maneviyattan mahrum olan, sadece müsbet ilimlerle iktifa eden bir insanda kemalat ve fazilet olmaz. Sadece fen ilimlerini esas alan bir insan, herkese maddî gözlükle bakar ve onları maddesi ile değerlendirir. Akıl bir kurnazlık ve menfaat âleti olur. Vicdanî muhasebesini kaybetmiş bir akıl, bir canavara takılan bir akıl gibi olur. Canavarın aklı olmadığı için tahribatı sınırlıdır ve az çok bellidir. Ancak, kalbi dumûra uğramış bir insan, aklını da nefsin ve şeytanın emrine alırsa, tahribatı daha büyük olacaktır.

Şefkat ve merhamet duygularını kaybetmiş Amerika Başkanı, aklını şeytanca kullanarak Irak’ı kan gölüne çevirdi. Hâlbuki dünyadaki bütün canavarlar toplansalar bu tahribatın binde birisini yapamazlar.

Şeytana teslim olan her akıl, potansiyel bir canavardan daha beterdir. Zira canavar, kanun tanımaz, menfaati esastır. Bir dirhem çıkarı için başkasının batmanlarla zararını kabul etmekte bir beis görmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

kbeyazgolge
acizane ben bu cümleden ateist ya da materyalist düşüncenin anarşi doğuracağını anlıyorum. 20. yüzyıldaki anarşist hareketlerin ya da Batı dünyasındaki suç oranlarının yüksekliğinin de bu cümle ile izah edilebileceğini düşünüyorum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...