"Kasr-ı nurânî-yi İslâmiyeti, ne cür’etle mâtem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukaraya ve bedevîlere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz?" Dini sadece fakirler ve garipler yaşar gibi bir anlayış mı vardı? Mürteciden kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnananları hakir görme fikri, tarihin her döneminde görülen bir fikirdir. Mekke’nin ileri gelen müşrikleri; genelde zengin ve aristokrat, iman eden Müslümanlar da fakir ve zayıf insanlar oldukları için, müşrikler bu durumu kullanmayı da ihmal etmemişlerdir.

Lakin bu fikri sistematik olarak kullananalar, müsteşrikler yani oryantalistlerdir. İslam’ın gelişip büyümesini çekemeyen bu Avrupalı bağnazlar, hem kendi etbalarını kandırmak, hem de avam Müslümanlara şüphe vermek için bu fikri empoze etmişler ve ediyorlar. Üstad Hazretlerinin bu cevabı, zahirde şarkta muhatab olduğu aşiretlere verirken aslında bu fikirde olan Avrupa aydınlarına ve onların Asya'daki çanakçıları olan münafıklaradır.

İslam zenginliğe ve kuvvete karşı değil, zenginlik ve kuvvetin zulme alet edilmesine karşıdır. Müslüman hem zengin hem kuvvetli olsun ki; adalete hizmet edebilsin. Kuvvet ve zenginlik adaletin abdesti gibidir. Nasıl abdest olmadan namaz olmuyor ise, kuvvet ve zenginlik olmadan da adaletin bütün aksamı ile tesis ve tatbik edilmesi mümkün ve kabil değildir. Bu yüzden İslam alemi, zengin ve kuvvetli olmalıdır.

"Mürteci" esas itibarı ile İslâmiyet'in pak ve temiz yolunu bırakarak, cahiliyet devri yoluna ve yaşayışına dönen gerici, irtica eden demektir.

Buradaki "mürteci" ifadesi, dinin mecazi ifadelerini zahirine hamledip çağın ruhunu anlamaktan uzak bir kısım mukallit ve bağnaz Müslümanlara işaret ediyor. Akıl, fen ve mantığa itibar etmeyen dogmatik İslam anlayışına da mürteci ifadesi kullanılabilir.

Oysa İslam akla, mantığa, fenne gayet değer ve önem veren, terakki ve teknolojik gelişmeleri teşvik eden, kalıpçılığı ve körü körüne taklit etmeyi kötüleyen evrensel ve zaman üstü bir dindir.

İslam’a asla ve kat'a mürteci denilemez, ama İslam’ı dogmalaştıran batıl anlayışlara mürteci ifadesi kullanılabilir. Üstadımız da bu anlamda mürteci ifadesini kullanıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...