Katre ve Zühre'ye "reşha gibi ol" demek; "mahiyetini terk et" manasına gelmeyeceğine göre, bunu "İhlas ve samimiyette reşha gibi ol" şeklinde değerlendirebilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu derste dokuz ayrı hakikat yolunun hususiyetleri Zühre, katre ve reşha misaliyle nazarımıza sunulmuş ve bu temsilin hakikata dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin azaları görünen ve hakikatla karışık” olduğu da bilhassa nazara verilmiştir.

Zühre ve katreye “reşha ol” denilmesi, bu temsil içinde düşünüldüğünde onlardan muhali talep etmek gibi görünebilir. Ancak, temsilin hakikate tatbikinde durum değişir. İnsan, kendisine cüz’î irade verildiğinden hayır-şer, doğru-yanlış her yolu seçebilmektedir. İnsanın istidadındaki bu çok yönlülüğü Üstad Hazretlerinin şu ifadesi çok güzel ortaya koyuyor:

“Öyle bir fiilin mahsulüdür ki, istidadı irade ettiği şeyi kendisine veriyor.”(1)

O halde, bir müşrikin bir anda muvahhid olabilmesi gibi, Zühre yahut katre ile temsil edilen görüşlerin sahipleri de reşha olmak istediklerinde hemen olabilirler. Yani hakikatleri kendi fikir ve kanaatleriyle yahut sebeplerin eliyle bulmaya çalışmaktan vazgeçip, doğrudan Allah Kelamına ve Hak Elçisine (asm.) müteveccih olabilirler. Bunda hiçbir mani yoktur.

Sualde ifade edildiği gibi, "Zühre ve katreye reşha olmalarının tavsiye edilmesini, enaniyetten ve esbaba güvenmekten vazgeçip ihlas ile Hakk’a yönelmek" şeklinde anlayabiliriz.

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zerre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...