"Kavaid birbiriyle olmazsa müstenid ve müstemid: Cumhur-u nâsta olmaz, ne müsmir ve müessir. Şeriatta şeair; kalır mühmel, muattal. Umûr-u nâsta olmaz, müstenid ve mu'temid." cümlelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kuvvet Hakka Hizmetkâr Olmalı"

"Hikmetteki desâtir, hükûmette nevâmis, hakta olan kavânin, kuvvetteki kavâid birbiriyle olmazsa müstenid ve müstemid, Cumhur-u nasta olmaz ne müsmir ve müessir. Şeriatte şeâir kalır mühmel, muattal; umur-u nasta olmaz müstenid ve mu'temid."(1)

Eğer hikmet var, ama hükümet yoksa, o zaman hikmeti tatbik edecek merci olmaz. Şayet hükümet olur, ama hikmet olmaz ise, bu sefer de hükümet zulüm ve baskı ile insanlara rahatsızlık verir. Bu yüzden hükümete hikmet, hikmete hükümet lazım, bunlar birbirini tamamlayan şeylerdir.

Yine eğer hak var, ama onu tatbik edecek siyasî bir iktidar yok ise, o zaman o hakkın insanlara bir faydası olmaz. Hakkın tatbiki için kuvvet lazım. Şayet siyasî bir kudret var, ama hak yoksa; bu sefer de kuvvet insanları ezmekte ve zulmetmekte kötü bir vasıta haline dönüşür. Öyle ise hakka kuvvet, kuvvete hak lazım.

Bu birbirini tamamlayan şeyler bir arada olmaz ise, insanları adil ve merhametli bir şekilde idare etmek mümkün olmaz. Şeriatın kuvvete, kuvvetin de şeriata ihtiyacı vardır; yoksa şeriat insanların hayatından çıkıp gider, hâlihazırda olduğu gibi...

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...