On Altıncı Lem'anın dördüncü sorusunu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar Kur'an’ın ekmek ve su mesabesinde olan yüksek hakikatlerini ders veren ulvi bir tefsirdir. Dünyanın adi ve karışık işlerinden uzaktır. Risale-i Nurların dünyevi bir menfaat gayesi ya da siyasi bir hedefi yoktur. Nur gibi tamamen zararsız ve menfaatli bir eserdir.

Üstat bu manaları vurguladıktan sonra, talebelerine tedbirli ve ihtiyatlı olmalarını, Risale-i Nur'un her parçasını herkese gösterilmemesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Bu hususta akla şöyle bir soru geliyor:

- Madem Risale-i Nurlar zararsız ve menfaatlidir, siyasi ve dünyevi bir hedefi yoktur, neden ihtiyat ve tedbirli olmayı talebelerinize tavsiye ediyorsunuz? İhtiyat ve tedbirli olmayı tavsiye etmek, akla şaibe ve şüphe veriyor, demek sizde zararlı ve siyasi bir hedef var ki ihtiyat ve tedbiri tavsiye ediyorsunuz?

Üstat da akla gelen bu vehimli soruya cevap veriyor.

Cevabında ise, devleti idare eden kadroların çoğu dünya işleri ve basit meseleler ile aklı sarhoş olduğundan, Risale-i Nurları okumaz ki zararsız olduğunu anlasınlar. Ya da okusa anlamaz, zira fikir ve kalbi başka şeyler ile meşguldür. Başka manalar verip çarpıtabilir ve masum talebelere ilişir, zararı dokunur.

Bu yüzden, bu tip insanlara nurları, ihtiyat edip göstermemek daha evladır. Bu adamların dışında vicdansız, art niyetli veya herhangi bir sebepten dolayı düşman insanlar, kasıtlı olarak nurları inkar edip, neşrolunmasına mani olmaya çalışıyorlar.

İşte bu gibi münafık ve zararlı adamlara fırsat vermemek için, ihtiyatlı ve tedbirli olmayı tavsiye ediyor Üstat. Yoksa, nurlarda gizlenecek ve saklanacak bir kusur, bir dünyevi ve siyasi hedef yoktur. Haşiye kısmında ise bu hakikate bir örnek veriliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...