"Merkez-i Hilâfet uleması ve Dârü’l-Hikmet ve zâbıta-i ahlâkiye ile fuhuş, işret, kumar gibi kebairi izale değil, tevkif edemediler. Anadolu hükûmetinin bir emriyle, bütün işret, kumar gibi kebairler men edildi." İzahı, Anadolu hükumeti böyle miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cây-ı dikkattir ki; merkez-i Hilafet üleması ve Dâr-ül Hikmet ve zabıta-i ahlâkiye ile fuhuş, işret, kumar gibi kebairi izale değil, tevkif edemediler. Anadolu Hükûmeti'nin bir emri ile bütün işret, kumar gibi kebairler men' edildi. Demek desatir-i hikmet, nevamis-i hükûmetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizaç etmezse, cumhur-u avamda müsmir olamaz."(1)

Üstad Hazretleri, o dönemde İngilizlerin işgaline karşı açıkça Milli Mücadele hareketine destek vermiştir. Bu ifadeleri de bu desteğin somut bir göstergesidir. Nitekim Anadolu Hükümeti yani Milli Mücadele Hareketi o şartlar içinde en doğru olan en isabetli olan bir hareketti. Ve ülkeyi işgalden temizlemede tam bir halaskâr olmuştur.

İlk yıllarında bu hareketi dinin toplum üzerindeki gücü ve etkisi ile yaptı, lakin sonraki yıllarda istikametten ayrıldı. Bu hareketin istikametten ayrılmasında bu hareketin içinde bulunan, ama çok etkili olan bazı dinsizler rol oynadı. Bu yüzden bu hareketi bir bütün gibi göremeyiz, öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayırmak gerekir. Üstad'ın destek verdiği dönemde gayet makul ve istikamette bir hareketti. Çünkü yıkılmakta olan bir devletin tekrar yeşilleneceği zemin burasıydı. Ama daha sonraları bu kadro yoldan saptı. Hatta ilk meclis üyelerinin tamamına yakını İslam tarafında ve dindar insanlardı. Burada dikkat edilmesi gereken temel konu şudur:

"Demek desatir-i hikmet, nevamis-i hükûmetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizaç etmezse, cumhur-u avamda müsmir olamaz." Yani, hikmetli şeyler ve uygulamaların millette makes bulabilmesi sadece tavsiye ile olmaz, devletin gücü ile de desteklenmesi gerekir.

(1) bk. Tulûât, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...