"Kaziye-i vâhide, müteaddid kazâyâyı tazammun eder." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kaziye-i vâhide, müteaddid kazâyâyı tazammun eder." (1)
Yani, bir hükmün içinde mütaddid hükümler bulunabilir. Cümlenin devamında bir hadis-i şerif misal olarak verilmektedir. Şöyle ki, Efendimiz (s.a.s.) "Ben ve kıyamet, bu iki parmak gibiyiz." buyurmaktadır. İşte bu hadis'ten üç tane hüküm çıkarmak mümkündür.

Birincisi: "Bu kelâm, peygamberin kelâmıdır..

İkincisi: "Kelâmın mânâ-yı muradı hak ve sadıktır.

Üçüncüsü:"Bu kelâmda murad budur. Ve bu sadefte olan cevher budur.


şeklinde üç ayrı hüküm çıkarılabilir.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale On Birinci Mukaddeme

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...