Block title
Block content

"Zira âmm, bir hâssın intifasıyla müntefi değildir. Binaenaleyh, her eve kendi kapısıyla gitmek lâzımdır. Zira her evin bir kapısı var. Ve her kilidin bir anahtarı vardır." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Amm burada genel anlamına gelirken has ise özel anlamına geliyor. Bir meseleyi ispat eden yüz delil varsa, bu yüz delilin tamamına amm yüz delilden sadece birisine ise has denilir. Bu yüz delilden birisi çürütülmüş olsa bile, diğer doksan dokuz delil ayakta durduğu için, o mesele bütünü ile çürütülmüş sayılmaz.

İslamiyet’in hak olduğuna dair binlerce sağlam ve çürütülmez deliller olduğu gibi, bunun yanında bazı zayıf ya da kaziye-i makbule türünden deliller de bulunuyor.

Kaziye-i makbule: Kabule mazhar olmuş hüküm ve iddia. İtimad edilir zâtların söyledikleri ve bu itimada binâen kabul edilen kaziyye.

Şimdi birisi zayıf delillerden birisine güçlü bir eleştiri getirip o delili çürütmüş olsa, diğer sağlam delilleri de çürütmüş olmuyor. Diğer deliller bu zayıf delillerden müstakil ve bağımsız bir şekilde ayakta durmaya devam ediyor. Yani delillerin bütününü çürütmeden amm (İslam ve ona getiren bütün deliller) intifa (söndürmek) etmez.  

Yüz kapılı bir sarayın bir kapısı kapalı diye (diğer doksan dokuz kapı açıkken) "Bu saraya girilemez." demek ahmaklık olur.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...