"Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve bâtıl bir itikat..." Hindu ve Budistlerin neden iman etmediklerini araştırmak caiz mi ve onlara acımak vesvese olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir kimse İslam’ı hiç bilmiyor ve duymamış ise ve ona ulaşma imkânları da yoksa, bu kimse zaten mes’ul değildir, ehl-i necattır. Bu manayı şu ayetler te’yid etmektedir:

"Kim doğru giderse sırf kendi lehine gider, kim de sapıklık ederse ancak aleyhine eder. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez. Ve biz resul gönderinceye kadar azaplandırmayız.” (İsra, 17/15)

“Rabbin (beldelerin) merkezinde ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe, beldeleri helâk edici değildir.” (Kasas, 28/59)

Bir kimse şayet İslam’ı duymuş ve biliyor, buna rağmen lakayd kalıyorsa; bu kimse mes’uldür. Bu kimseler için lakayd ve bîgâne kalmak, mücadele etmemek gibi şeyler, bahane ve özür sayılmazlar. Kaldı ki Hindu ve Budistler İslam’a gayet yakın ve vakıf kimselerdir. Hatta bunlar felsefede de çok güçlü dinlerdir. Budist ve Hindu rahipler yabana atılacak cahil kimselerden değildirler. Bu yüzden, mes’ul olmaları zaruridir. Lakin yine de yukarıda ifade ettiğimiz şartlara haiz iseler ehl-i necat olurlar.

Başka bir kimse İslam’ı hem duymuş hem biliyor hem de İslam’a harp açmış, böyle kimselerin mes’uliyeti su götürmez. Yahudiler gibi.

Hindu ve Budistler kâfir de olsalar, bunlara nisbetle bir parça hafiftirler. Cehennemin tabakatı var, bir tabakası diğerine nisbetle hafif olabilir. Bu yüzden, sadece inanmayan bir kâfir ile küfrü dava edip aksini ispat etmeye çalışan, İslâm’ın azılı düşmanı olan bir münkiri aynı kefeye koymak doğru değildir. Cehennemdeki azapları elbette aynı olmaz.

Böyle kâfirlerin inkâr sebeplerini araştırmak, batıl fikirlerini çürütmek için makaleler ve eserler yazmak caizdir ve tebliğdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

MEKKE
ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN.BİZLERİ EN İYİ AYDINLATIYORSUNUZ..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hilald
s.a. bir örnekle daha iyi anlarım diye düşünüyorum:mesela okuma yazma bilmeyen bir budist ev hanımı düşünelim. islamı duymuş ama hep kötü olarak.bilgili,şuurlu olarak islamı yaşayan birisiyle tanışmamış.budist rahipler,çevresindekiler budizmin doğru olduğunu, diğer dinlerdekilerin kafir olduğunu söylüyor.bu yüzden diğer dinleri ve islamı araştırmak aklına bile gelmiyor.zaten islamı anlatan uygun doğru bir kitap bulması,bulsa bile okuyup muhakeme etmesi hemen hemen imkansız.bu kişi reenkarnasyona inanarak ve ilah inancına da sahip olamadan öldü diyelim.akibeti konusunda ne diyebiliriz?Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Bu gibi durumlar fetret devri kapsamına girer ve fetret devri şartları geçerlidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Hindu ve budistler kafir de olsalar bunlara nisbetle bir parça hafiftirler .Neden diğerlerinden ayıran özellikleri ne ki diğerleriyle aynı kefeye konmuyor
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

İslam ile mücadele etmeden, islamın temel esaslarına saldırmadan, yanlış bir yol tutturmuş gidiyorlar Hindu ve Budistler. Ama ateizm öyle değildir. İslama saldırıyor ve esaslarını çürütmeye çalışıyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...