"Hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılap edecektir." İsevilik'te namaz gibi ibadetler mi olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsevîliğin tasaffi etmesi demek, Hrıstiyan âleminin İslam’ı seçmesi demektir. Yoksa -hâşâ- İslam'dan başka ikinci bir hak din teşekkül edecek demek değildir. Hrıstiyanlar Müslüman olunca da İslam’ın emir ve yasakları geçerlidir. Yani Müslüman olan bir Hristiyan Kur’an ve sünnete tabi olmakla mükelleftir.

Avrupa medeniyeti, maddi ve manevi terakki sayesinde en son ve en mükemmel hak din olan İslam’a yakınlaşacak ve onu kabul etmeye hazır bir hâle gelecektir. Bu yakınlaşma sayesinde çok sayıda Hristiyan İslam ile müşerref olacaklar ve oluyorlar.

Evet, Hristiyanlık din olarak tasaffi ede ede en sonunda İslam’a teslim olacaktır. Aydınlanma döneminin de tesiri ile Hristiyanlık hızlı bir şekilde tevhide doğru gidiyor.

Tabiatiyle Hristiyanlık âleminin tasaffi etmesi birden olmayacaktır. Protestanlık mezhebi ile başlayan tasaffi safahatı hâlen devam etmektedir. İçtimai hadiseler ve tebeddüller, uzun vadeli ve sıkıntılı olarak devam eder; oldu-bitti tarzında olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...