Kabul-ü adem grubu, inkarlarını neden yaymak istiyor? Üstad, kafirlerin Allah'a düşman olduklarını söylüyor; sebebi bu mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkincisi: Hakaik-i imaniyeye karşı çıkar, muaraza eder. Bu dahi iki kısımdır:.."(1)

Bu kısım kafirler, İslam dinini muhakeme ve fikir yönü ile batıl sayıp kendi küfriyatlarını hak sayıyorlar. Ve bu hususta fikri bakımdan karşı çıkıp savaş ilan ediyorlar. İnsanın doğru ve hak bildiği bir şeyi dava edip üzerinde gayret sarf etmesi, hatta bazen canını feda etmesi fıtratının bir gereğidir. Tarihte batıl bir ideoloji olan komünizm için nice gençler canını hiçe saymışlardır.

Hatta bir Müslüman İslam’ı yaymak için hangi gerekçe ve duygu ile çaba sarf ediyor ise, bir kafir de kendi inancını yaymak için aynı çabayı sarf eder diyebiliriz. Bir komünist için komünizm İslam gibidir.

"İkincisi: Kabul-ü ademdir. Kalben, ademini tasdik etmektir. Bu kısım ise bir hükümdür, bir itikaddır, bir iltizamdır. Hem iltizamı için nefyini ispat etmeğe mecburdur."(2)

Kabulü adem ise, olmayan ve olması mümkün olmayan bir şeyi, fikren ve muhakeme noktasından ispat etmeye kalkışmak ve öylece dava etmektir. Yani bunlar hem İslam’ı inkar ediyorlar hem de kendi batıl davalarını fikren ve muhakeme noktasından ispata kalkışıyorlar. İşte Üstad'ın muhatap aldığı ve fikirlerini çürüttüğü kesim bunlardır.

Bunların küfürleri dava ve fikri bir hareket olmasından dolayı, karşısına fikren ve muhakeme noktasından çıkmak gerekiyor ki, Risale-i Nurlar bunlardan en kuvvetli olanıdır. Bunlar küfürlerini hüküm ve itikada bindirdikleri için ispat ile mükelleflerdir. Zira müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Mesela ahiret yoktur diyebilmek için bütün kainatı gezip dolaşması gerekir ki, ondan sonra hüküm verebilsin. Yoksa bir yere bir noktaya bakıp "yok" demek ispat noktasından makbul değildir.

Ayrıca insanın elde edemediği ve ulaşamadığı bir şeye hissen ve ruhen düşman olması fıtratının bir özelliğidir. Benim olmayan güzele güzel demem, ayı ulaşmadığı üzüme ekşi der, gibi deyimler insanın bu fıtri özelliğine işaret ediyor. Şayet Allah insanı ebedi hayata mazhar etmeyip ebedi bir yokluğa ve hiçliğe mahkum etse idi, yani sonsuz cemalinden insanı mahrum etse idi, insan kendi hissiyat ve ruhunu teskin etmek için Allah’a karşı düşmanlık edip kin bağlayacaktı. Onun sonsuz cemal ve kemalini unutmak için inkara ve düşmanlığa yönelecekti.

Kafirler ahiret hayatına inanmadıkları için dünyada mazhar oldukları güzellikleri ve mükemmellikleri ebedi kaybetme halinden dolayı hırçın ve düşman vaziyetini alıyorlar. Yani bir çeşit Allah’ın ahiret alemeni farazi olarak yaratmamasından hasıl olacak vaziyeti kafirler hali hazırda üzerinde izhar edip ilan ediyorlar. Kafirlerin bu ruh hali imansızlık ve inkardan hasıl oluyor. Kafirin Allah’a olan düşmanlığı vehmi yokluk ve hiçlik düşüncesinden çıkan bir ruh halidir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...