"Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftiradır." Yalan, Kudrete İftira mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Münâfıkların azaplarının, mezkûr cinayetleri arasında yalnız kizb ile vasıflandırılması, kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi, kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahid-i sadıktır. Zira kizb, küfrün esasıdır. Kizb, nifâkın birinci alâmetidir. Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftiradır. Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye zıttır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrip eden, kizbdir. Âlem-i İslâmı zehirlendiren, ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalâttan geri bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsvây eden, kizbdir."(1)

Bu cümlenin manası ise; küfür ve inkarın aslı ve özü yalandır ve yalan üzerine bina edilmiştir. Bu yüzden kafir ve münafıklar en büyük yalancılardır. Küfür ve inkarları ile Allah’ın kudret ve sıfatlarına iftira atıyorlar.

Mesela; cehennemi yaratmak Allah’ın Kudretine bir zerre kadar kolay iken, kafirler küfrü ile "cehennemi yapamaz" dedikleri için, hakikati hali yalanlamış oluyorlar. Veya hali hazırda inşa edilmiş ve bizi beklemekte olan ahiret alemini inkar etmeleri en büyük bir yalan ve iftiradır. Allah’ın yapabileceği bir şeyi yapamaz demek, yalanın en büyüğü, en çirkinidir.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 9-10. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

gunahkar19152

Peki abi, bu durum gün içinde birçok insanın kullandığı yalan sözler için de geçerli mi? Mesela bir insan yemek yediği halde yemedim dese Kudret-i İlahiye'ye iftira etmiş olur mu?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Yalanın şubeleri vardır; bir kısmı küfrü ihtiva eder, yukarda verilen misaller gibi. Bir kısmı büyük günahtır, yalan yere şahitlik yapmak gibi. Bir kısmı da bazı şartlar dahilinde caizdir, karı koca arasını düzeltmek, harpte devlet sırrını muhafaza etmek gibi. 
Onun için her yalana küfür denilemez ama çok büyük ve çirkin bir günahtır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...