"Küçük şeyler büyük şeylerle merbuttur." bölümünü özetler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Küçük Şeyler Büyük Şeylerle Merbuttur"

"Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka Güneş'i, hem Kehkeşi halk eylemiş."

"Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka Manzume-i şemsiyeyi nazm eylemiş."

"Gözde rüyet, midede hem ihtiyacı derc edendir mutlaka sema gözüne ziya sürmesi çekmiş, zemin yüzüne gıda sofrası sermiş." (Sözler, Lemeat)

Pirenin midesindeki tanzim ile Güneş sistemindeki nizam arasında sıkı bir münasebet vardır. Zira pirenin hayatının varlığı ve devam edebilmesi Güneş sisteminin eksiksiz ve noksansız hareket edip işlemesi ile mümkündür. Güneş olmasa hayat olmaz, hayat olmaz ise pire olmaz. Demek pirenin midesindeki intizam ile Güneş sistemindeki intizam hayatiyet derecesinde birbiri ile irtibatlıdır, birbiri ile merbuttur.

Hatta pirenin hayatının teşekkülü ve devam edebilmesi, sadece Güneş sistemi ile alâkalı değil, bütün kâinat fabrikasının işlemesi ve intizamı ile alâkalıdır. Öyle ise pirenin midesini tanzim eden kim ise, kâinatı ve Güneş sistemini tanzim eden de aynı zattır. "Tarla kimin ise tarladan kalkan mahsulat da ona aittir." hükmünce, kâinat ve güneş sistemi bir tarla, bütün mahlûkat da bu tarlanın mahsulüdür.

Sivrisineğin gözünü yaratan, güneşi ve de Samanyolu galaksisini de o yaratmıştır. Çünkü sivrisineğin gözünün görebilmesi için güneşe ihtiyaç vardır. Güneş için ise Samanyolu galaksisinin yaratılması gerekir. Samanyolu galaksisi ve içerisine yerleştirilen güneş kimin irâdesi ve kudreti ile yaratılmış ise, sivrisineği de o yaratmıştır. Çünkü sivrisineğin gözünün görmesinin zarûreti bütün kâinatın tasarrufuna sahip olunmasını gerektirir.

Diğer bir mana ise, intizamın benzerlikleridir. Mesela, atomun içindeki çekirdeklerin dönme hızı ile yönleri ne ise, Güneş sisteminin hızı ve yönü de benzerdir. Bu da ikisinin ustasının aynı zat olduğuna ve nizamı koyanın bir olduğuna işaret ediyor.

Netice olarak, en küçük şey ile en büyük şey arasında öyle bir intizam bağı vardır ki, bu da muazzam bir tevhid mührünü ilan ve ispat eder. Pirenin midesine malikiyet dava eden birisinin, aynı zamanda kâinata da malik olması gerekiyor. Zira pire gibi küçük bir şey, bütün kâinat ile alakadardır. Bu bağı koparamayan tevhidi de koparamaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Küçük Şeyler Büyük Şeylerle İrtibatlıdır! (Video: M. KARAMAN).

- Küçük Şeyler Büyük Şeylerle İrtibatlıdır (Video: B. SABAZ).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurcu56
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...