"Cenâb-ı Hakk'tan başka, bütün esbab ve ulûhiyetleri ehl-i dalâlet tarafından dâvâ edilen âliheler içtimâ etse, bir sineği halk edemezler. Yani, sineğin hilkati öyle bir mûcize-i Rabbâniyedir ve bir âyet-i tekvîniyedir ki..." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak verin: Sizin Allah’tan başka yalvardığınız bütün sahte ilahlar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de kendinden istenilen de kaçan da kovalayan da ne kadar güçsüz ve aciz!.." (Hac, 22/ 73)

Allah kâinatı öyle bir sistem halinde yaratmıştır ki, en küçük şey, en büyük şeyle irtibatlıdır. Güneş sistemini kim yaratmış ve kim idare ediyorsa, bir sineği ve onun vücudundaki gözü yaratan da O’dur.

Mesela bir sineği küçük görerek sistem dışında yaratmaya teşebbüs edenler, onun bedenini dünyanın dört bir yanına dağılmış unsurlardan hususi ve hassas terazilerle toplamaya mecbur kalırlar. Kaldı ki, o cansız zerreleri toplamak yetmez. Zira sineğin vücudundaki bütün hücreler canlı bir organizma teşkil edip, her biri onun yaratılış gayesine göre çalışırlar. Maddî sebeplerin bu neticeyi elde edip o cansız zerrelerden bir sineği yaratmaları mümkün değildir.

İşte Kur’ân bu âyetle diyor ki:

“Bütün maddî sebepler toplansa, onların iradeleri de olsa, bir tek sineğin vücudunu ve o vücudu, cihazlarını, sistemlerini özel bir terazi ile ölçü ile toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun gerekli mikdarında durduramazlar. Durdursalar da daima tazelenmekte olan ve o vücuda girip çalışan zerreleri, hücreleri düzenli tarzda çalıştıramazlar. Öyleyse bütün güvenilen maddî sebepler, bir sineğe sahip çıkamazlar.”

"Küçük Şeyler Büyük Şeylerle Merbuttur"

"Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka güneşi, hem Kehkeşi halk eylemiş."

"Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka manzume-i şemsiyeyi nazm eylemiş."

"Gözde rü’yet, midede hem ihtiyacı derc edendir mutlaka semâ gözüne ziya sürmesi çekmiş, zemin yüzüne gıda sofrası sermiş." (1)

Pirenin midesindeki tanzim ile güneş sistemindeki nizam arasında sıkı bir münasebet vardır. Zira pirenin hayatının varlığı ve devam edebilmesi güneş sisteminin eksiksiz ve noksansız hareket edip işlemesi ile mümkündür. Güneş olmasa hayat olmaz, hayat olmaz ise pire olmaz. Demek pirenin midesindeki intizam ile güneş sistemindeki intizam hayatiyet derecesinde birbiri ile irtibatlıdır, birbiri ile merbuttur.

Sivrisineğin gözünü kim yaratmış ise, güneşi de Samanyolu galaksisini de O yaratmıştır. Çünkü sivrisineğin gözünün görebilmesi için güneşe ihtiyaç vardır.

Netice olarak, en küçük şey ile en büyük şey arasında öyle bir intizam bağı vardır ki, bu da muazzam bir tevhid mührünü ilan ve ispat eder. Pirenin midesine malikiyet dava eden birisinin, aynı zamanda kâinata da malik olması gerekiyor. Zira pire gibi küçük bir şey, bütün kâinat ile alakadardır.

(1) bk. Sözler, Lemeat

İlave bilgi için tıklayınız:

- Sivrisinekler ve Beslenmeleri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...