"Hayat, kesrette bir çeşit tecellî-i vahdettir. Onun için ittihada sevk eder. Hayat, bir şeyi her şeye mâlik eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat öyle bir iksir öyle bir kuvvettir ki, tabiatı ve mahiyeti başka başka olan madde ve elementleri bir beden ve bir çatı altında toplayıp, mükemmel bir ahenk ve tertip vaziyeti veriyor. Halbuki canlı öldüğü, yani hayat gittiği zaman o madde ve elementler hemen dağılıp gidiyorlar. Demek onları birleştiren ve birlik altına alan hayattır. Hayat bu maddelere bir vahdet ve birlik veriyor.

Yine iki zıt unsuru bir bedende cem eden hayattır. Canlının bedeninde hem ateş hem su hem kesif maddeler hem de latif maddeler beraber bulunur. Halbuki bunlar tabiat olarak birbirine mugayir ve mübayin şeylerdir. İşte hayat sayesinde bir birine zıt olan maddeler, arıza ve maraza çıkarmadan beraber bulunur ve uyum içinde hizmet ederler. Kesret tabakasında vahdet bu manayadır.

Hatta nasıl insanın maddesi ve bedeni kainatın küçültülmüş bir numunesidir ve bu numuneyi ayakta tutan ve devam ettiren de hayattır. Aynı şekilde kainat da büyük bir canlının bedeni gibidir, zıtların beraber uyum içinde hareket etmesi kainatın hayatından ileri geliyor. Yani kainat büyük bir insan gibidir, maddesi bedenidir, bedeni ayakta tutan ve vahdet veren ise umumi ve azametli hayatıdır. Ünlü filozof Hegel’in “Kamu Tanrı” inancı aslında bu manayı uzaktan bir hissedişinin adıdır diyebiliriz. Yani kainatın umumi hayatına şuur takarak onu bir ilah görmesi, hakikatin hissedilişi, ama yanlış telakki edilişinin adıdır.

Özet olarak hayat, farklı ve birbirine zıt olan şeyleri bir arada tutan bir birlik bağıdır. Bu bağ kopsa yani hayat gitse, imamenin kopması ile tesbih tanelerinin dağılması misüllü her şey dağılır ve helak olur. Ölüm de öyle değil mi zaten, hayat çıkınca ceset tuz buz oluyor.

Hayat, bütün kainat fabrikasının çarklarının işlemesinden hasıl olan cami ve hülasa bir sanattır. Mesela, bir arının hayatının oluşması için bütün kainat çarklarının işlemesi ve hareket etmesi gerekir. Güneş, su, hava, toprak, elementler, hassas sistem ve düzen, uyumlu ve ölçülü bir şekilde beraber hareket etmeden arının hayatı oluşamaz. Bu yüzden arının hayatının teşekkülü için, bütün kainat ve kainattaki sebeplerin hassas ve ölçülü bir surette çalışması ve hareket etmesi gerekiyor. Bu sebeplerden bir tanesi vazifesini terk etse, hayat oluşmaz ve devam edemez.

Mesela güneş olmasa hayat olmuyor, su olmasa yine olmuyor, toprak olmasa yine olmuyor, yıldız ve galaksiler sistemli ve dengeli hareket etmeseler yine hayat olmuyor. Zira bir yıldız zerre kadar yörüngesini şaşırsa bütün kainat fabrikasını yerle bir edecek, domino taşlarının birbirini yıkarak gelmesi gibi. Demek çok uzakta hayattan alakasız gibi duran bir yıldızın da hayata bir katkısı ve müdahalesi bulunuyor.

Bu da gösteriyor ki hayat, bütün kainattan süzülüp gelen bir damla bir meyve bir neticedir. Küçük bir arı hayat sayesinde bütün kainatla alakadar olup bütün sebeplerin bir muhassalası bir neticesi oluyor. Yani arı basit bir cüz iken, hayat ile bütün kainatla alakadar külli hükmüne geçiyor. Arı hayat sayesinde bütün o külli unsurlara efendi oluyor, o azametli şeyler arıya hayat sayesinde hizmet ediyorlar. Güneş dünyadan milyonlarca kat büyük iken beş on gramlık arıya hayat sayesinde lamba ve soba oluyor vs...

Tabi burada hayatı ve hayata hizmet eden çarkı yaratan Allah’tır. Hayat, Allah’ın bir kudret mucizesi, taklit edilmesi mümkün olmayan bir imzası gibidir. Bu yüzden en kokmuş maddelerde bile kesretle hayat yaratılıyor. Tabiri yerinde ise Allah, her sanatının üstüne kendi imzasını attığı gibi, hayat sanatının üstüne çift imza atmış ta ki beşer şaşırıp hayatı tabiata ve sebeplere vermesin. Ama yazık ki maddeci ve inkarcı insanlar bu imzayı bile görmekten acizler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

karolin
Hayat vasıtasıyla zıt maddelerin birarada bulunmasını söylemişsiniz ama insan vücudunda su olmakla beraber ateş neresinde var? Yada hangi zıt şeyler varki.Biraz daha somutlaştırabilir misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnsanın bedeninde, ruh ve beden, hararet ve su, kemik ile yağ, madde ile mana beyin ile akıl hep taban bir birine zıttır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...