“Kudret-i İlâhiye zâtiyedir, acz tahallül edemez.” cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur Külliyatı'nda güneş misâli çokça geçer ve her defasında ayrı bir hakikati aydınlatır. Biz de aynı misâlden faydalanarak diyebiliriz ki: Güneş'in ışığı bir bakıma zatî, yani kendi zatından coşup kaynıyor; bir başka mahlûktan ona intikâl etmiş değil. Ay’ın ışığı ise arızî. Yani bir başkasından ona arız oluyor, hariçten veriliyor.

Güneş’in ışığı zâtî olduğu için, ona karanlık giremiyor, hulûl edemiyor. Ay ise öyle değil.

Ampûl de Ay gibi, onun da ışığı kendinden değil. Düğmeyi kapamakla ışığına son verebiliyoruz.

Güneş misaliyle hayalimize yeni kapılar açılır: Niçin ölüyoruz? Hayatımız zâtî olmadığı için. Niçin ihtiyarlıyoruz? Gençliğimiz zâtî olmadığı için. Niçin âciz kalıyoruz? Kudretimiz zâtî olmadığı için.

Allah’ın kudreti zâtî. Onun zıddı olan âcizlik o kudrete yanaşamıyor, hulûl edemiyor, giremiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

baybarshan
Maaşallah...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...