"اَلْعَالَمِينَ Bu kelimenin sonundaki يِنَ yalnız i’rab alâmetidir, عِشْرِينَ، ثَلاَثِينَ gibi. Veya cem’ alâmetidir; çünkü âlemin ihtiva ettiği cüzlerin her birisi bir âlemdir. Veyahut yalnız manzume-i şemsiyeye münhasır değildir..." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"El-alemin" kelimesinin sonundaki “in” takısı, tekili çoğul yapıyor. Dolayısı ile Allah, bir tek alemin değil sayısız alemlerin Rabbi olmuş oluyor. Yani kelimenin sonundaki “in” cem (çoğul kipi) sigası oluyor.

Mesela, insan başlı başına bir alem olduğu gibi, insan bedenindeki her bir aza ve organ, aza ve organın bünyesinde çalışan her bir hücre, hücre içinde çalışan her bir atom taneleri de ayrı ayrı birer alem oluyorlar.

Bu açıdan bakıldığında kainatta sayısız alemler vardır ve hepsinin de Rabbi Allah’tır. Kısaca buna “Alemlerin Rabbi Allah / Rabbu'l-Alemin” diyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...