"Şu muhteşem güneş de küçücük bir şebnemdir. Gözbebeği bir nurdur ki şems-i kudretten gelir, o kudrete kamer olur. Semâvât bir denizdir; bir nefes-i Rahmân’la çîn-i cebînlerinde mevcelenip, katarat ki nücum ve hem şümustur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu muhteşem güneş de küçücük bir şebnemdir. Gözbebeği bir nurdur ki şems-i kudretten gelir, o kudrete kamer olur."(1)

Güneş, insanlar açısından bakılırsa çok büyük ve azametlidir, lakin Allah ve Onun sonsuz kudreti canibinden bakılırsa, gecede taşın üstünde beliren bir şebnem yani çiğ tanesi gibi küçücük ve zerrecik kadardır. Yine insanlar açısından güneşin o dehşetli nuru ve ışığı, İlahi kudret yanında göz bebeğinin içindeki zayıf bir ışık gibidir ya da ayın gecedeki belli belirsiz nuru gibi kalır. Yani Allah’ın büyüklüğü ve azameti karşısında her şey küçük ve zelil kalır, denilmek isteniyor.

"Semâvat bir denizdir; bir nefes-i Rahmân'la çin-i cebînlerinde mevcelenip, katarat ki nücum ve hem şümustur."(2)

Yine ucu bucağı belli olmayan sema alemi, İlahi kudretin yanında ve nazarında küçük bir denizdir. Rahman olan Allah’ın küçük bir kudret dokunuşu ile sema denizi çin-i cebin, yani insanın alnındaki küçük bir kırışıklık ve kıvrım gibi dalgalanıp yıldızları ve güneşleri yüzdürüyor. Buradaki üslup ve ifade, İlahi kudretin yanında her şeyin ne kadar küçük ve zelil kaldığına işaret ediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Lemeat.

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...