"Kudret melekûtiyet-i eşyaya taallûk eder. Evet, kâinatın âyine gibi iki yüzü var. Biri mülk ciheti ki, âyinenin renkli yüzüne benzer. Diğeri melekûtiyet ciheti ki, âyinenin parlak yüzüne benzer." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eşyanın iki yüzü vardır. Biri, mülk; diğeri, melekutur. Mülk: Eşyanın dış yüzü, yani bize görünen yüzüdür. Bu yüzde, sebep sonuç ilişkisi hakimdir. Yani, bütün işler, sebepler eli ile yapılıyor.

Bu yüzde zıtlar, iç içedir. İyi kötü, güzel çirkin, ağır, hafif, büyük, küçük beraber bulunuyor. Zahirde, Allah’ın isim ve sıfatlarına yakışmayan hallerin de olmasından dolayı, Allah, araya sebepleri koymuş ki, itiraz ve şikayet oraya gitsin, o çirkin şeylerle teması görünmesin.

Bu, eşyanın mülk yüzüdür. Bize bakan tarafında kudret açık seçik görünmüyor, araya büyük, küçük, ağır, hafif gibi sebepler giriyor. Onun için, kudretin haşmeti ve mertebesiz, zati olan yönü tam anlaşılmıyor.

İnsanların, Allah’ın bütün kainatı yaratmasındaki kolaylıkla, bir sineğin yaratılmasındaki kolaylığın, kudret nazarında aynı ve eşit olmasını idrak etmekte zorlanmasının sebebi, eşyanın bu mülk yüzündeki sebep sonuç ilişkisidir.

Ama, eşyanın melekut yüzünde, yani iç yüzünde, her şey şeffaf ve berrak olmasından, kudret orda sebepsiz olarak direkt temas ile iş görüyor. Orada büyük ve küçük ağır ve hafif söz konusu olmadığından, bir güneşin ağırlığı ile, toz zerresinin ağırlığı, kudret nazarında aynıdır. Zira, sonsuz kudrette, mertebe ve onu aciz bırakacak arızalar olmadığından, bütün her şeyin ağırlığı ile basit, bir toz zerresinin ağırlığı aynı ve eşit oluyor. Eşyanın iç yüzündeki berraklık ve şeffaflık orada mülk yüzündeki gibi sebep ve sonuç ilişkisinin ve zıtların beraber bulunmamasını ifade eder kudretin eşyanın iç yüzüne olan taalluku ise sebepsiz ve direk olarak kudretin değerek ve temas ederek iş görmesinin adıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Mahâll-i taallûk-kudret olan her şeydeki melekûtiyet ciheti şeffaftır, nezihdir, ifadesinin izahı nasıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...