"Mahall-i taallûk-u kudret olan her şeydeki melekûtiyet ciheti, şeffaftır, nezihdir." ifadesinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hakk'ın bu kâinattaki mahlukatı kudretiyle yaratması, iki şekilde olmaktadır. Birincisi, doğrudan kudretin tecellisi iledir. Bu tarz bir yaratma, mevcudatın dış ve mülk ciheti itibariyle değil, iç ve melekut yönü itibariyledir.

İkinci tarz yaratması ise, dış yüzüne ve mülk yüzüne bakar. Fakat bu tarz bir yaratmada ise, sebeplerin kabiliyetinin rölüde mühimdir. Yani her şeyi Allah yarattığı halde, mülk yüzü itibariyle sebeplerin kabiliyetine göre yaratır.

Ayrıca mevcudatın iç yüzü, yani Allah'a ve ahirete bakan yüzünde pürüz yoktur. Çünkü, Allah'a bakan vecih itibariyle her şey hakkında verilen karar, haktır, hikmetlidir ve adaletlidir. Ama dış yüzü yani dünyaya ve insanlara bakan cihet itibariyle, bazı tecellilerde pürüzler olabilir.

Mesela, ölüm kararının verilmesinin melekut yüzü, çok parlaktır ve güzeldir. Ama insanlara bakan yüzü, çirkin olabilir. Yani İnsanlar, ölümün güzel yüzünü göremeyebilirler. Ama ölümün yüzlerce güzel tarafları var ki, o güzel cihetler hep melekut, yani Allah'a bakan yüzdedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- MELEKÛT

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...