"Küllî âdetullah düsturlarının ve o umumî kanunların şüzuzâtıyla..." Burayı izah eder misiniz; özellikle "şüzuzat" kavramını örneklendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fakat o cüz'î ve elîm neticelere karşı, imdâdât-ı hassa-i Rahmâniye ve ihsanat-ı hususiye-i Rabbâniye ile musibete düşen efradın feryatlarına ve beliyyelere giriftâr olan eşhasın istiğaselerine yetişir. Ve fâil-i muhtar olduğunu ve her bir şeyin her bir işi, onun meşîetine bağlı bulunduğunu ve umum kanunları dahi daima irade ve ihtiyarına tâbi bulunmalarını ve o kanunların tazyikinden feryat eden fertleri, bir Rabb-i Rahîm dinlediğini ve imdatlarına ihsanıyla yetiştiğini göstermekle; esmâ-i hüsnânın kayıtsız ve hadsiz cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o küllî âdetullah düsturlarının ve o umumî kanunların şüzuzâtıyla ve hem, şerli cüz'î neticeleriyle, hususî ihsanat ve hususî teveddüdat, yani sevdirmekle hususi tecelliyat kapılarını açmıştır."(1)

Buradaki şüzuzat; genel kuralın dışına çıkmak anlamına geliyor.

Mesela; depremin her şeyi yerle bir etmesi, genel bir kuralken, bazı şeyleri yıkamaması şüzuzat oluyor. Yani genel kuralın delinmesi demek oluyor.

Allah’ın genel kurallarının içinde, hususi olarak rahmet ve şefkatini bazı kullarına tecelli ettirmesi iki şekilde oluyor.

Birincisi: Genel musibet altında zarar ve sıkıntı çekenler masum ve mazlumlar ise, hususi şefkat ve merhamet manevi ile bir mevki ve makamın verilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

Mesela; musibet altında ölen masumsa; manevi şehitlik makamı kazanıyor. Belki bu masum ebedi hayatını bu surette kurtarıyor ki, bundan daha güzel ve şefkatli bir tecelli düşünülemez. Ya da malını ve mülkünü kaybediyor, Allah bu mal ve mülkü zayi etmeyip sadaka ve hayır suretinde onun sevap hanesine yazıyor. Bu noktada bütün masum ve mazlumlar bu kaidenin içindedir.

İkincisi: Genel musibetin içinde, bazı şahısların hususi olarak korunması şeklindedir. Bazen bir bina yıkılıyor, içindeki herkes ölürken küçük bir bebek harika bir şekilde kurtuluyor. Bir salgın hastalık oluyor, bazıları içinde olmasına karşın harika bir lütuf ile muhafaza olunuyor vsaire.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...