"Kur'an, bu dünyada öyle nuranî ve saadetli ve hakikatlı bir surette bir tebdil-i hayat-ı içtimaiye ile beraber, insanların hem nefislerinde hem kalblerinde hem ruhlarında hem akıllarında hem hayat-ı şahsiyelerinde..." Örnekle izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an’ın insanlık üzerinde yapmış olduğu bu ıslahat ve değişimleri en güzel ve en somut anlatan tablo Asr-ı saadet'tir.

İslam’dan önceki Câhiliye Araplarının şahsi ve toplumsal yapısını inceledikten sonra, bir de İslam’dan sonraki ahvaline baktığımızda, Kur’an’ın bu toplum üzerinde nasıl bir değişim getirdiğini net bir şekilde görebiliriz.

Diri diri kız çocuklarını gömen merhametsiz ve vahşi insanları, kısa bir zamanda diliminde karıncaya basmaktan bile korkar ince ruhlu ve müşfik bir insana çeviren Kur’an, mucize bir kitaptır.

Yine Câhiliye toplumunda var olan zulüm, içki, kumar, fuhuş, tefecilik gibi âdetleri kısa bir zamanda kaldırıp, yerine destansı bir adalet, iffet ve takva getirmesi, yine Kur’an’ın ne kadar etkili bir yüce kitap olduğunun delilidir. Arapların karakteri haline gelmiş bu kötü alışkanlıkların kısa bir zaman diliminde değişmesi normalde imkansız bir durumdur.

Kur’an’ın değişim ve devrim mucizesinin en güzel timsali Hazreti Ömer (ra)’dır. Câhiliye döneminde diri diri kızını toprağa gömen, zayıfları ezen, helvadan yaptığı putlara tapan cahil, kaba, vahşi ve merhametsiz Ömer, iman mucizesi ile bir anda insanlığın en adaletli en merhametli, en nazik ve nezaketli insanı durumuna geliyor.

Kur’an’ın Hazreti Ömer üzerindeki etki ve değişiminin ne denli parlak bir mucize olduğu apaçık görülmektedir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...