"Ahkâm cihetiyle hakaik-i ahval, desatir-i saadet-i dareyn, vesail-i terbiye, revabıt-ı hayat-ı içtimaiyenin istiabından..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... ve ahkâm cihetiyle hakâik-i ahval, desatir-i saadet-i dareyn, vesail-i terbiye, revabıt-ı hayat-ı içtimaiyenin istiabından ve ilmi cihetiyle ulûm-u kevniye, ulûm-u İlâhiyeye istiğrakından; ve makasıd cihetiyle muvazenet ve ıttırad ve desâtir-i fıtrata mutabakatından neş’et eden câmiiyet-i hârikulâdedir." (Şuâât)

Kur’an’ın emrettiği hükümler gerçeklere ve insanların hallerine uygun ve uyumludur. İnsanların kabullenmekte zorlanacağı bir hükmü insanlara emretmemiştir.

Kur’an’ın getirmiş olduğu prensipler insanları hem dünyada hem de ahirette mutlu ve meseut edecek prensiplerdir. Beşeri ideolojiler gibi sadece dünya hazzı peşinde koşmuyor.

Kur’an’ın getirmiş olduğu prensipler insanı mükemmel bir kıvama getirecek ve tekemmül ettirecek terbiye yollarını gösteriyor.

Kur’an’ın getirmiş olduğu prensipler ayrıca toplumsal hayatın güven ve huzur içeren bağlarını kapsayan mükemmel bir sosyal güce de sahiptir. Kapitalizm gibi bireyi öne çıkarıp toplumu yok eden bencil bireyciliğe izin vermediği gibi, komünizm gibi toplumsallığı öne çıkarıp bireyi ve bireyselliği yok eden komün bir sisteme de izin vermiyor.

İslam hem toplumu hem bireyi yaşatan bir denge dinidir.

Kur’an ayetlerinin mucizevi yönlerinden birisi de gaye dengesini mükemmel bir şekilde gözetmesi, farklı sorulara ve konulara cevap verirken dahi asıl konu ve gaye üzerinde bir sapma söz konusu olmuyor. Kur'an'ın dört temel esası ve gayesi olan “tevhid, nübüvvet, haşir, adalet-ibadet”tir. Bütün ayetler, bu gayenin denge ve ölçüsü üzerine tertip edilip hepsi bu temel gayelere hizmet ediyor.

Bir kadının kocasından şikayetini ele aldığında bile tevhide bağlayarak tevhit dersi veriyor.

(Ey Resûlüm!) Kocası hakkında seninle mücadele eden ve Allah’a şikâyette bulunan (kadın)ın sözünü, Allah elbette işitmiştir. Çünkü Allah, sizin birbirinizle konuşmanızı işitir. Şübhesiz ki Allah, Semî‘ (her şeyi işiten)dir, Basîr (hakkıyla gören)dir.” (Mücadele, 58/1)

Kur’an’ın en önemli mucizevi özelliklerinden birisi de fıtrat ve yaratılış kanunlarına uygun ve uyumlu olmasıdır. Kur’an’ın hiçbir emri hiçbir yasağı olmasın ki fıtrata aykırı olsun, gayr-ı fıtri olsun. Bu sebeple asırlar geçmesine rağmen İslam’ın kanunları, tazeliğini ve güncelliğini koruyup her dönemin insanına ilaç ve deva olabiliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...