"Sefahat ve dalaletle bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa!" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Felsefede olduğu gibi Avrupa medeniyeti de iki kısımdır:

Birisi insanlığı inkâra, sefahat ve ahlaksızlığa teşvik eden bozuk ve yoldan çıkmış Avrupadır ki, Üstad'ımız bu cümle ile bu Avrupa'ya işaret ediyor.

Bu bozuk Avrupa’nın medeniyeti beş temel esas üzerine bina olmuştur:

- İstinad noktası: Kuvvettir.

- Hedefi: Menfaattir.

- Hayat prensibi: Cidaldir (münakaşa ve kavgadır).

- Toplumu bir arada tutan bağlar: Unsuriyet, menfi milliyettir.

- Elde ettiği netice: Nefsin heveslerini tatmin etmek, insanlığın ihtiyaçlarını tezyiddir (çoğaltmak).

Bu beş esas üzerine hareket eden bir medeniyetin sunduğu menfaat, ancak insanlığın az bir kısmını teşkil eden vahşi, menfaatperest ve firavunmeşrep güruhu tatmin etmektir.

Oysa Kur’an’ın ve hak dinlerin gayesi ve maksadı, insanlığın ekseriyetinin hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında mutlu ve mesut olmasıdır. Yoldan sapmış ve İsevî dininden uzaklaşmış olan bu bozuk Avrupa, insanlığı hayra değil, şerre sürüklemektedir.

"Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir:

Birisi, İsevilik din-i hakikisinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden birinci Avrupa…"

"(Diğeri), felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri sefahate ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa…" (Lem'alar, On Yedinci Lem’a, Beşinci Nota.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...