On Birinci Mektup'un Dördüncü Mesele'sinde anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Ölenin annesi için altıda bir hisse vardır..." (Nisâ, 4/11).

Bu ayet, ölen kimsenin mirasından annesinin altı da bir hisse sahibi olduğunu beyan ediyor. Şimdiki medeniyetin miras anlayışı ise anneye miras hakkı tanımıyor. Üstad Hazretleri bu meselede medeniyetin bu miras anlayışını tenkit ediyor.

"İşte böyle muhterem ve muazzez bir hakikati taşıyan bir valideyi veledinin malından mahrum etmek, o muhterem hakikate karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli bir hürmetsizlik, ne mertebe cinayetli bir hakaret ve arş-ı rahmeti titreten bir küfran-ı nimet ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin gayet parlak ve nâfi bir tiryakına bir zehir katmak olduğunu, insaniyetperverlik iddia eden insan canavarları anlamazlarsa, elbette hakikî insanlar anlar. Kur'ân-ı Hakîmin hükmünü, ayn-ı hak ve mahz-ı adalet olduğunu bilirler..."(1)

Aynı medeniyet anlayışı Kur’an’ın mirasta pay olarak erkeğe iki, kıza bir verilmesini adaletsiz görürken, anneye bir şey verilmemesini gündeme getirmemesi de haksız bir tavırdır.

"... İşte, mimsiz medeniyet, nasıl kız hakkında, hakkından fazla hak verdiğinden böyle bir haksızlığa sebep oluyor..."(2)

Cümlesi bu hususa işaret ediyor.

Dipnotlar:

1) bk. Mektubat, On Birinci Mektup.

2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...