"Hece harflerinin adedi -elif-i sâkine hariç kalmak şartıyla- yirmi sekiz harftir." Sakin elif neden sayılmıyor, sayılsa mucize olurdu!..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hurûf-ı mukattaa / mukattaa harflerinin sayısı on dörttür. Normal heca harf sayısı ise yirmi sekizdir. Sakin elifin içinde yer aldığı “La” harfiyle birlikte yirmi dokuzdur.

- “La” harfinde yer alan “sakin elif”, yazılım itibariyle sayılabildiği gibi, telaffuzda var olmadığı için sayılmayabilir. Bu harfin bu iki sayı şekli başlı başına bir mucize zeminini hazırlamıştır. Çünkü bu "sakin elif" sayıldığı zaman heca harflerinin sayısı yirmi dokuz, sayılmadığı zaman yirmi sekizdir. Kur’an’da şifreli harflerin tablosunu oluşturan "mukatta sistemi" bu iki sayıya dayanmıştır. Şöyle ki:

Kur’an’da kullanılan mukattaa harflerinin sayısı olan on dört, heca harflerinin yirmi sekiz adedinin yarısıdır. Bu harflerin değişik şekillerde yarılanması tek başına bir “sayısal i’caz” tablosudur. (bk. İşaratu’l-İ’caz tefsiri, ilgili yer)

- Bu yirmi sekiz harfin yarısı olan on dört harfin yirmi dokuz sûrenin başında yer alması ise, diğer bir i’caz tablosudur. Çünkü yirmi dokuz sayısı da Kur’an’ın yazılımında kullanılan heca harflerinin sayısıdır.

- Burada zikredilmesi gereken önemli bir i’caz parıltısı da şudur:

Heca harflerinin sayısı yirmi sekizdir. Birden yirmi sekize kadarki sayıların toplamı: dört yüz altıdır. 406 sayısı: 14x29’dur. Demek ki, hem mukattaa harflerinin on dört adet sayısı, hem de bu harflerin başında bulunduğu yirmi dokuz sûrenin sayısı heca harflerinin yirmi sekiz sayısı içerisinde yer almaktadır. Allah bu matematiksel tabloyu pek harika bir surette kullanmış ve Kur’an’ın önemli bir i’caz parıltısı olarak ortaya koymuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

406 sayısıyla ilgili verdiğiniz bilgi zaten matematiksel bir kuraldır. 
1+2+....+n=(n+1)xn/2 kuralı. 
Yani birden yirmi sekize kadarki sayıların toplamı yirmi dokuz çarpı yirmi sekizin yarısı. Buradaki i'caz gene mukataa harflerinin toplam hece harflerinin yarısı olması

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...