"Kur’an-ı Hakîm'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin muvazenesi..." Bununla alakalı şematik bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

FELSEFENİN TİLMİZİ İLE KUR’AN’IN TİLMİZİNİN KIYASLANMASI

FELSEFENİN TİLMİZİ

KUR’AN’IN TİLMİZİ

Bir Firavundur.

Bir abddir.

Menfaati için en hasis şeye ibadet eder.

Âzam-ı mahlukata ibadete tenezzül etmez.

Her menfaatli şeyi kendine rab tanır.

Cennet gibi âzam-ı menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez.

Mütemerrid ve muanniddir.

Mütevazıdır, selim, halimdir.

Bir lezzet için nihayet zilleti kabul eder. Şeytan gibi şahısların, bir menfaat-i hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir.

Allah’tan gayrına, daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez.

Cebbar bir mağrurdur.

Fakr ve zaafını bilir.

Kalbinde nokta-i istinat bulmadığı için, zatında gayet acz ile âciz bir cebbâr-ı hodfuruştur.

Mâlik-i Kerîm'inin ona iddihar ettiği uhrevi servetle müstağnîdir ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavîdir.

Gaye-i himmeti, nefis, batnın ve fercin hevesatını tatmindir. Ve menfaat-i şahsiyesini menfaat-i kavmiye içinde arar.

Yalnız livechillâh, rıza-i İlâhî için, fazilet için amel eder, çalışır.

Evet, mümin Allah’tan gayrına, Allah'ın izni olmadan kendi ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Çünkü bizler, bir peygambere itaat etmeliyiz. Evliyalara hürmet etmeliyiz. Kâbe'ye ihtiram niyetiyle dönmeliyiz. Kıbleye yönelmek durumundayız. Burdaki tezellül, itaat ve hürmet olarak anlaşılmalıdır. Bütün bunları Allah'ın izni ve emri doğrultusunda yapıyoruz. Yoksa bir mümin Allah'ın izni olmasaydı, bunlara da hürmet etmezdi. Çünkü sadece Allah'a ve Allah'ın izin verdiklerine hürmet edilir.

Bazı müminlerin zorda kaldıklarında, kalben olmamak şartıyla görünüş itibariyle birilerine karşı zillet göstermeleri ise, şer'an haram kabul edilmemiş ruhsat verilmiştir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...